Dobry poradnik dla kadrowca

praca
Oto mój lapidarny artykuł dla każdego, kto chce kiedyś pracować jako fachowiec od zasobów ludzkich. Poniżej tłumaczę kilka niezbędnych pojęć związanych z tą dziedziną.

Wypowiedzenie umowy o pracę – to wbrew pozorom trudna kwestia. Musi być przesłane na piśmie pracownikowi i być wzorcowo napisane. Najważniejsza jest kwestia czasu wypowiedzenia, który jest odmienny w zależności od typu kontraktu. Znaczący procent umów zawiera odgórnie sformułowane terminy wygaśnięcia, w reszcie przypadków ma zastosowanie państwowe prawo. Jeżeli umowę zawarto na czas nieokreślony, to wygląda tak:

Pozostałe artykuły

Pojęcie choroby zawodowej

Co to jest choroba zawodowa? Czy każda choroba może być uznana za chorobę zawodową? Jakie muszą być spełnione przesłanki dla uznania danej choroby za chorobę zawodową? Co przysługuje pracownikowi, u którego została stwierdzona choroba zawodowa?


Okres pracy poniżej połowa roku – okres ma trwać czternaście dni Od sześciu miesięcy do trzech lat - czas musi mieć miesiąc Powyżej trzech lat pracy - trzy miesiące

Wypowiedzenie umowy o pracę może zostać przeprowadzone wielorako. Poprzednio opisywałem sytuację jednostronnego przerwania kontraktu. Zdarza się, że zatrudnienie wygasa poprzez ugodę pracodawcy i pracownika. Najprościej dla specjalisty od zasobów ludzkich jest, kiedy ma sobie radzić z kontraktem na czas określony. Wówczas ona po prostu wygasa, bez czasu wypowiedzenia. Prawo pracy nad Wisłą wymusza pewne restrykcje. Nie można zakończyć kontraktu pracownikowi, któremu do emerytury zostało poniżej 4 lat zatrudnienia. Nielegalne jest również wygasanie umowy podczas urlopu zatrudnionego. Niewiasty w ciąży oraz młode matki są nad Wisłą pod osobną ochroną – nie wolno ich wyrzucić z pracy w okresie ciąży ani w dniach urlopu macierzyńskiego.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – ang. Human Resources lub HR. To zagadnienie można traktować różnie. HR to dziedzina nauki, która zajmuje się optymalnym kierowaniem kadry pracowniczej. To też elementarz metod menedżerskich i potoczna nazwa na wydział kadrowy w instytucji i biznesie.

Regulamin pracy amatorom potrafi się mieszać z terminem prawo pracy. To powszechny błąd. Prawo pracy to zestaw restrykcji, tworzonych z góry przez legislaturę. Regulamin pracy jest budowany przez dyrekcję biznesu albo instytucji. Dotyczy kwestii, które nie są opisywane w nadrzędnym prawie. Regulują zwykle dress-code pracowników, ilość spóźnień, mechanizm ustalania grafików i inne ważne aspekty działalności. Najczęściej formułowane przez pion HR Prawo pracy (www)
Twórca: B.S.
19-04-02 07:20