Amortyzacja tonie w śniegu

Profitem podatkową przy kupnie pojazdów do odśnieżania jest amortyzacja jednorazowa. Firmy, przygotowując się na nadejście zimy, kupują urządzenia do odśnieżania placów i chodników przed swoją filią. Testowy koszt małej odśnieżarki to ok. 4 tys. zł netto, który można wliczyć w koszty podatkowe w stanie jednorazowej amortyzacji.


Amortyzacji jednorazowej podlegają środki trwałe zaliczone do grupy 3 – 8 klasyfikacji środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) w roku podatkowym, w którym zostały wdrożone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości nieprzekraczającej 50 tys. euro. Pełnomocnictwo to powstało doraźnie z art. 22k ust.

Zainteresował Cię ten artykuł? Należy wejść w poniższy link i można zobaczyć tu (http://www.studioprinter.pl/oklejanie-samochodow/) kolejne nasze posty. Myślimy, że również zyskają Twoją aprobatę.

7 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).


Zakupione sprzęty należy zakwalifikować do poz. 808 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie KŚT jako narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane – twierdzi Grażyna Nelip, firma (polecamy https://www.forsel.pl/kredyty-dla-firm/kredyt-obrotowy) podatkowy w Tax-Net.

Jednorazową amortyzacją objęci są przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz tzw. mali podatnicy. Podatnicy, którzy prawa takiego nie mają, zastosują ogólne zasady amortyzacji. Ekspert wskazuje, że stosownie do art. 22i ust. 1 ustawy o PIT, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, dokonuje się przy zastosowaniu stawek.
18-11-30 17:15