Jak bezbłędnie ocenić prace podwładnego?

Współczesne, szybkie tempo życia stawia przed organizacjami wiele zadań i zmusza je do ciągłego rozwoju. W dobie zmian społecznych oraz gwałtownego rozwoju technologicznego bardzo istotne jest, aby organizacja była adaptowała się do zmieniającej się rzeczywistości. W oparciu o to samo kryterium powinien przebiegać proces rekrutacji pracowników.
Pracownicy organizacji powinni tworzyć zespół sprawnie współpracujących ze sobą osób. Istotne jest, żeby posiadali odpowiednie wykształcenie oraz cechy charakteru pozwalające im na pracę w zespole. Obecność tych elementów jest uwidoczniona podczas procesu oceny pracowników. Jest on dostosowywany do wielkości przedsiębiorstwa i przyjętego sposobu oceniania. Może dotyczyć grupowych lub indywidualnych ocen pracowników (zobacz jak zostać detektywem) lub badać przedsiębiorstwo jako całość.

Ocena pracowników daje pracodawcy szereg istotnych wiadomości o wykonywaniu powierzonych przez pracodawcę zadań, zachowań personelu oraz cech osobowości, które predestynują do osiągania sukcesu na danych stanowiskach. W zależności od przyjętych przez organizację kryteriów oceniania ocenie mogą podlegać takie aspekty jak sumienność, terminowość, samodzielność w planowaniu i organizowaniu pracy czy postawa etyczna pracownika. W celu zbadania powyższych elementów, niektóre firmy przeprowadzają rozmowy ze współpracownikami podwładnego oraz sesje coachingowe dla pracownika. Wszystko po to, by maksymalnie określić potencjał zatrudnionego.

Szara strefa
Ocenianie pracowników tylko wtedy przynosi oczekiwane efekty, jeżeli odbywa się systematycznie. Spełnia wtedy swoje cele i może służyć pracodawcy w ukierunkowaniu polityki kadrowej, gromadzeniu danych o pracowniku oraz informowaniu pracownika o jego mocnych i słabych stronach. Cel, któremu służą uzyskane w wyniku oceny pracownika informacje, to również motywowanie. Pracownik, otrzymując informację zwrotną, może poczuć się zmotywowany i mieć ochotę na udoskonalenie efektywności swojej pracy. Metoda okresowego oceniania pracowników sprawdza się jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi.


Pozostałe artykuły

Jak zadbać o powodzenie swojej firmy?

uczestnicy podczas szkolenia
Trzeba uszanować krajowych biznesmenów, bo choć działają w ciężkich czasach, to jednak jakoś sobie mimo wszystko potrafią poradzić. Jednak w żadnym wypadku nie jest tak, iż najzwyczajniej w świecie wiemy autentycznie wszystko. A więc można powiedzieć, że jako biznesmeni w żadnym wypadku nie możemy nie powiększać każdego dnia swojej wiedzy. Dobra, ale w końcu bardzo często sytuacja jest taka, iż mamy mega problem z tym by nareszcie na przykład prowadzić w umiejętny sposób pertraktacje z innymi biznesmenami.
1 2