Jak bezbłędnie ocenić prace podwładnego?

Współczesne, szybkie tempo życia stawia przed organizacjami wiele zadań i zmusza je do ciągłego rozwoju. W dobie zmian społecznych oraz gwałtownego rozwoju technologicznego bardzo istotne jest, aby organizacja była adaptowała się do zmieniającej się rzeczywistości. W oparciu o to samo kryterium powinien przebiegać proces rekrutacji pracowników.
Pracownicy organizacji powinni tworzyć zespół sprawnie współpracujących ze sobą osób. Istotne jest, żeby posiadali odpowiednie wykształcenie oraz cechy charakteru pozwalające im na pracę w zespole. Obecność tych elementów jest uwidoczniona podczas procesu oceny pracowników. Jest on dostosowywany do wielkości przedsiębiorstwa i przyjętego sposobu oceniania. Może dotyczyć grupowych lub indywidualnych ocen pracowników (zobacz jak zostać detektywem) lub badać przedsiębiorstwo jako całość.

Ocena pracowników daje pracodawcy szereg istotnych wiadomości o wykonywaniu powierzonych przez pracodawcę zadań, zachowań personelu oraz cech osobowości, które predestynują do osiągania sukcesu na danych stanowiskach. W zależności od przyjętych przez organizację kryteriów oceniania ocenie mogą podlegać takie aspekty jak sumienność, terminowość, samodzielność w planowaniu i organizowaniu pracy czy postawa etyczna pracownika. W celu zbadania powyższych elementów, niektóre firmy przeprowadzają rozmowy ze współpracownikami podwładnego oraz sesje coachingowe dla pracownika. Wszystko po to, by maksymalnie określić potencjał zatrudnionego.

Szara strefa
Ocenianie pracowników tylko wtedy przynosi oczekiwane efekty, jeżeli odbywa się systematycznie. Spełnia wtedy swoje cele i może służyć pracodawcy w ukierunkowaniu polityki kadrowej, gromadzeniu danych o pracowniku oraz informowaniu pracownika o jego mocnych i słabych stronach. Cel, któremu służą uzyskane w wyniku oceny pracownika informacje, to również motywowanie. Pracownik, otrzymując informację zwrotną, może poczuć się zmotywowany i mieć ochotę na udoskonalenie efektywności swojej pracy. Metoda okresowego oceniania pracowników sprawdza się jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi.


Pozostałe artykuły

Wynajem i rekrutacje pracowników

praca
Jak dobrze wiadomo, sukces naszego przedsiębiorstwa w ogromnej mierze jest uzależniony od zaangażowania pracowników. Właściwa ekipa jest wstanie uczynić rzeczy niemożliwe. Ale wiemy także, że nie tak prosto teraz wyszukać dobrych pracowników, którzy będą uczciwie wypełniali swoje powinności. W związku z ogromnym bezrobociem, mnóstwo ludzi poszukuje teraz jakiegokolwiek zatrudnienia. Niezwykle trudno z takiego morza aplikacji wybrać właściwego kandydata. W dodatku, rekrutacja pracowników wymaga od szefostwa lub kogoś za to odpowiedzialnego odpowiednich umiejętności.
1 2