Księgowość w pigułce

Dobry księgowy w każdym przedsiębiorstwie to skarb, cały czas niezwykle zorientowany, bardzo dobrze poradzi sobie z najbardziej niejasnym prawie podatkowym a także znajdzie ulgę tam, gdzie można. Wśród mnogości, ustaw, rozporządzeń i ulg niezwykle łatwo jest się zagubić nowo upieczonemu przedsiębiorcy firmy.
Podatki i składki czyli co spędza sen z powiek każdemu przedsiębiorcy?

Podatek dochodowy od osób fizycznych czyli PIT, jest podatkiem (zobacz składki zus pracownika) który definiuje bezpośrednio dochody pochodzące od osób fizycznych. Co ciekawe nie powstała definicja określenia osoby fizycznej – ani w przepisach prawa ani w ordynacji podatkowej. Oprócz podatku dochodowego na przedsiębiorcach ciąży obowiązek regulowania składek ZUS, Funduszu pracy oraz składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Faktury VAT – kto się myli cierpi dwa razy.

Warty polecenia wpis? Jeśli tak myślisz, przeczytaj dodatkowe artykuły na analizowany temat - bez grymaszenia kliknij tutaj, więcej zobaczysz w linku.

/B]

Dokument sprzedaży czyli powszechnie znana wszystkim faktura VAT to kolejna sprawa, o której przedsiębiorcy muszą pamiętać. Zrobić pomyłkę w nim jest łatwo – błąd poprawić już gorzej, bo będziemy potrzebowali do tego następnego dokumentu rachunkowego. Faktura korygująca albo nota korygująca, bo o tych dokumentach jest mowa, muszą zostać podpisane przez obydwie strony. Bez tego nie poprawiony zostanie błędnie wystawiony dokument.

Na koniec tego skrótowego przeglądu zasad księgowania kilka zdań o wysokości opłat skarbowych. Końcową sprawą z punktu widzenia księgowości jest sprawa opłat skarbowych. Napisać o nich warto gdyż popełnienie błędu w jej wysokości może nam skutecznie pokrzyżować plany. Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje możliwość uregulowania należności za pracę organu administracji publicznej poprzez zakup papieru stemplowego, opatrzenia podania znaczkami, gotówką w kasie urzędu lub w formie bezgotówkowej. Kwotę jaką należy uregulować można sprawdzić w każdym urzędzie miejskim lub skorzystać z ustawy z 2006r.

Pozostałe artykuły

Fundacje kościelnych osób prawnych

kościół
Na mocy art. 26 Konkordatu, przyznaje się kościelnym osobom prawnym prawo do zakładania fundacji, do których stosuje się przepisy prawa polskiego. Aby móc właściwie zinterpretować ten artykuł, należy odnieść się do normatywnego pojęcia osoby prawnej, fundacji oraz ustanowienia pewnych wyjątków na rzecz kościelnych osób prawnych w ramach ich działalności związanej z fundacją. Jako przykład fundacji założonych przez kościelne osoby prawne można podać: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Fundacja Nadzieja dla Przyszłości, Fundacja Kościelna im. św. Maksymiliana Kolbe itd.


Brak znajomości przepisów prawa szkodzi wszystkim, szczególnie przedsiębiorcom. zanim założymy swój własny biznes koniecznie powinniśmy zorientować się jakie obowiązki będą się z tym wiązały. Nie znaczy to oczywiście, że musimy zostać specjalistami od księgowości, ale w takim wypadku dobrze jest mieć dobrego księgowego obok siebie ponieważ niewiedza nie zwalnia z nas obowiązków.
Twórca: B.S.
19-05-10 15:02