Ekologia w liczbach

ekologia
Dla 85% Polaków proekologiczność materiału budowlanego byłaby bardzo ważnym lub ważnym kryterium przy jego zakupie. Oto jeden z wyników badania OBOP dotyczącego opinii Polaków na temat proekologicznych rozwiązań w budownictwie. Badanie pokazało także, że 32% Polaków słyszało o marce Braas, a 47% tej grupy uważa jej produkty za proekologiczny materiał budowlany.

W marcu bieżącego roku renomowany instytut badania opinii społecznej OBOP przeprowadził na zlecenie firmy Monier badania dotyczące wiedzy i opinii Polaków nt. proekologicznych materiałów budowlanych. Jak pokazały wyniki ponad połowa respondentów stosuje w domu proekologiczne rozwiązania m.in.: energooszczędne oschody (zobacz opinie na nasz temat)etlenie lub ekologiczne systemy ogrzewania wody.

Badania ujawniły także, że 62% Polaków uważa, że produkcja materiałów budowlanych ma duży wpływ na zanieczyszczenia środowiska. Najwięcej, bo aż 71% tej grupy, stanowią osoby w wieku od 18. do 29. roku życia. Co istotne ekologiczność materiałów budowlanych byłaby dla 85% badanych bardschodami (zobacz odnośnik)ważnym lub ważnym kryterium przy ich zakupie. Jednak według ankietowanych proekologiczne materiały są droższe od pozostałych. Uważało tak trzy czwarte badanych.

Osoby pragnące zweryfikować swą wiedzę dotyczącą proekologicznych pokryć dachowych mogą uczynić to na (1). Tam w specjalnej zakładce znalazły się wyniki przeprowadzonego przez Oko-Institut z Fryburga kompleksowego Ekobilansu (2) badającego wpływ produkcji dachówek na środowisko naturalne. Dowiemy się z niego, że dachówki betonowe to proekologiczna propozycja, która jest nie tylko trwała i odporna na czynniki atmosferyczne ale również, wbrew opiniom Polaków, bardzo korzystna cenowo.

______________________________
(1) Wyniki dostępne są pod adresem .
(2) Eko-bilanse to powszechnie uznane studia określające wpływ produktów na środowisko naturalne.
Zaczerpnięte z: Monier Sp. z o.o.
Twórca: Marta Achtabowska
20-01-02 11:09