Nowy projekt ustawy o ZUS

Po raz kolejny przedsiębiorcy pokrzywdzeni przez ZUS spotkali się w Kancelarii Premiera z ministrem Michałem Boni oraz prezesem ZUS Zbigniewem Derdziukiem. Tym raz poszkodowani przedstawili wzór ustawy zakładającej całkowitą abolicję spornych składek.

Spór dotyczy składek nielegalnie - jak twierdzą przedsiębiorcy - ściąganych przez ZUS (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych-dostepne-stawki-ryczaltu). Niezbicie o jakości przepisów uchwalanych przez polski parlament mogą świadczyć słowa prezesa ZUS, który stwierdził "inaczej czytamy te same przepisy".

- ZUS przed 1999 rokiem "czytał" je tak samo jak my - replikowała Dorota Wolicka, Dyrektor Biura Interwencji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zarówno w biuletynach ZUS-owskich oraz w wydawanych w całej Polsce interpretacjach, tylko nagle w 1999 roku jest zmienione stanowisko - dodaje Wolicka. Przypomnijmy, że spór przedsiębiorców z rządem dotyczy naliczania przez ZUS nienależnych składek od działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy użyli zgodnie z prawem, ze zbiegu kilku tytułów do ubezpieczeń społecznych - wystarczyło wówczas raz odprowadzić składkę. ZUS niejednokrotnie zapewniał, również we własnych biuletynach, o legalności takiego działania, a następnie po latach zaczął wyłuskiwać ze swojego systemu informatycznego osoby, które z niego skorzystały i domagać się od nich "zaległych składek", często w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przedsiębiorcy podkreślili, że działania podjęte wobec nich przez ZUS mają charakter represyjny, bowiem dotyczą wyłącznie przedsiębiorców posiadających drugi tytuł do ubezpieczenia, natomiast nie dotyczą chałupników, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej.

Minister Michał Boni, z kolei poprosił o czas na zapoznanie się z propozycjami złożonymi przez przedsiębiorców, dodając, że najwcześniej odpowiednia ustawa mogłaby trafić pod obrady parlamentu już na posiedzeniu w dniu 8 listopada tego roku. Kolejne spotkanie robocze zaplanowano na przyszły tydzień.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości ifirma.pl - program do wystawiania faktur vat
Zaczerpnięte z: ifirma.pl
18-02-02 16:05