Jak założyć działalność gospodarczą?

Czasami okazuje się, że należyzałożyćwłasnądziałalność i skończyćkonflikt z szefem. Koncepcja, biznes plan – i co następnie? Od jakiegoś czasuswojądziałalnośćkażdy możebłyskawiczniezarejestrować w Internecie.


Kluczem do sukcesu jest zupełnieinnowacyjnykoncept na działalność, której dotąd nie było w kraju. To zdecydowanienajtrudniejszezadanie, jednakkolejneproblemytokwestie papierkowe. Dobrze też walczyć o dotacje unijne. Zwykłedofinansowaniepozwolichociażby na nabycieniezbędnegosprzętu. Jesteśmy znani z formalności ikłopotów w urzędach, jednakw końcuzakładanie firmyzaczynamy od Sieci: składamyelektronicznyformularz.

Gdzie się zarejestrować?

Rejestracja firmy odbywa się w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Tennowoczesnysystem informatyczny dla wszystkich osób, które zaczynająsamodzielnefunkcjonowanie na rynku – spisujepolskieprzedsiębiorstwa, gromadzi wiedzę i dane o nich.

Gdymarzy nam siędziałalność gospodarcza, należyprzekazaćdokumenty do CEIDG, korzystającelektronicznegoformularza. W każdym razie ci, którzy nie korzystają z komputera, składajądokumenty w pocztą lub osobiście w urzędzie gminy. Wniosek przekazuje dane do właściwego urzędu skarbowego (firma otrzymuje NIP) i ZUS-u, jest także wnioskiem o REGON.

Istotne, że elektroniczna rejestracja jest bezpłatna, a działaćmożnarozpocząćjuż w dniu zgłoszeniaspółki.

Składki ZUS

Uruchamiającyswój biznes (www.inoffice.pl/sale-konferencyjne/) jest dla ZUS-u nie tylko ubezpieczonym, ale i płatnikiem, jeślimapersonel. Nie wystarczy jedyniewysłanieelektronicznego wniosku do CEIDG, należyzgłosić się do ubezpieczeń społecznych.

Czy wiesz, gdzie jeszcze możesz znaleźć analogiczne materiały? Jeżeli nie, to kliknij na ten odnośnik i zerknij na treść zaprezentowanego w tamtym miejscu materiału.

Wykorzystujemy do tego druki ZUS ZUA i ZUS ZZA. Równieżmożemywysłać je elektronicznie, jeślimamypodpis elektroniczny. Poza tymjest także możliwość, by je przekazaćosobiścielubdrogą pocztową.

Czy warto startować z własną firmą?

Otworzenie firmy ma zalety i łączy się z wolnością, a to dlatego, że nareszciekażdy możezacząć odrealizacjidawno przygotowanychkoncepcji. Z drugiej strony jest też potężnymobciążeniem i obowiązkiem. Z tego powodu, że pierwsze dwa lata działalności, wiążą się z niskimi składkami ZUS, łatwiejzdecydować się na rozkręcenie biznesu.
Twórca: B.S.
21-11-10 14:01