Własna działalność

Szara strefa
Obierając ścieżkę kariery zawodowej wielu z nas wychodzi z zamiarem otworzenia własnej działalności gospodarczej. Posiadanie osobistej firmy ma wiele plusów: pracujemy sami dla siebie, nie na tych, którzy są nad nami, mamy możliwość podejmowania własnych decyzji, kierowania rozwojem firmy, wyboru pasujących nam współpracowników i podwładnych. Jak to się mówi: „sami sobie jesteśmy szefami”.

Niestety wiążą się z tym również liczne większe lub mniejsze trudności i ogólnie negatywne aspekty, między innymi musimy osobiście ponosić wszelkie koszty, sami pokrywać ewentualne straty, do tego dochodzi również „papierkowa robota”, która dla większości z nas jest czarną magią no i znienawidzone przez wszystkich podatki, w których też nie zawsze jesteśmy obeznani. Celem tego tekstu jest właśnie przybliżenie chociaż części z formalności, które czekają osoby mające w planach zakładanie firmy.

Pozostałe artykuły

Wygodny oraz najnowszy sposób na rachunki biznesowe

człowiek ze skarbonką
Rozrachunki finansowe w firmie to bardzo istotna tematyka, to od ich terminowości zależy częstokroć przetrwanie przedsiębiorstwa. Każdemu posiadaczowi przedsiębiorstwa zdarzyło się mieć kłopot z powodu niesolidności partnera albo poślizgów w rozliczeniach między bankami.


Rejestracja firmy krok po kroku

Czynnością, którą musimy wykonać jako pierwszą, jest rejestracja firmy. Nie kojarzy się to zbyt dobrze, ale nie ma powodu do obaw - w roku 2012 Rząd dokonał wielu usprawnień w tej sprawie. Tak więc, wszystko co musisz zrobić, to kolejno:

1.źródło eena.plPosiadać Pomysł (Czym miała by się zajmować Twoja działalność i jakie ma w tej branży szanse na sukces?) 2. Wybrać formę działalności (Jaka będzie forma prawna działalności dla firmy?) 3. Zgłosić ją do Ewidencji Działalności Gospodarczej (Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego w oparciu o formularz CEIDG-1.) 4.szczegóły tu kancelaria częstochowa kancelaria częstochowaZarejestrować firmę w Urzędzie Statystycznym (Aby dostać numer REGON.) 5. Przygotować pieczątkę firmową (Na pieczątce powinny znajdować się następujące informacje: pełna nazwa firmy, siedziba, oraz numer REGON.) 6. Założyć firmowe konto (Wybierając bank dla swojego przedsiębiorstwa, zwróć wyjątkową uwagę na koszty stałe związane z prowadzeniem rachunku firmowego, koszty przelewów do US i ZUS, opcję obsługi konta przez Internet, oraz rozmieszczenie bankomatów.) 7. Zarejestrować firmę w Urzędzie Skarbowym (Obecnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z selekcją formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 - i składane jest drogą internetową.) 8. Zarejestrować firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Zgłoszenie do ZUS następuje również w oparciu o wniosek CEIDG-1. Należy jednak zgłosić pracowników i osoby współpracujące do ubezpieczenia w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy.) 9. Zgłosić działalność w innych urzędach związanych z rejestracją firmy (Zatrudniając pracownika należy w ciągu 14 dni poinformować o tym Państwową Inspekcję Pracy. Jeśli planuje się otworzyć na przykład salon kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru miejsca wykonywania działalności musi dokonać również Sanepid.) 10. Zaprojektować firmowe logo oraz stronę internetową.

Składki ZUS

Następną niepokojącą sprawą są składki ZUS, które są wysokim, comiesięcznym wydatkiem. Dobra wiadomość jest taka, iż osoby, które dopiero co zakładają działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności mogą płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w tym przypadku jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1500 zł (w 2012 roku jest to kwota 450 PLN). Znaczy to, że w 2012 roku co miesiąc do ZUS na ubezpieczenia społeczne przekazać będziemy musieli 142,38 PLN. Ponadto, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, każdy przedsiębiorca  ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Łączna kwota ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego przez pierwsze 24 miesiące to 396,93 PLN. Zatrudniając pracowników należy też pamiętać o ZUS RMUA, czyli imiennym raporcie miesięcznym dla osoby ubezpieczonej (naszego pracownika, za którego płacimy składki). Od 1 stycznia 2012 roku jesteśmy zobowiązani przekazywać taki raport zatrudnionej przez nas osobie raz do roku.

Zawieszenie działalności

Chwilowy biznesowy impas - to problem, z którym nierzadko zmierzyć musi się polski przedsiębiorca. Co należy zrobić, jeżeli nasza firma nie przynosi pożądanych dochodów? Działalność zawiesić można na jakiś czas, zaczekać do czasu, aż sytuacja na rynku się poprawi. Działalność można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Gdzie załatwiać formalności? Firmy zapisane w Krajowym Rejestrze Sądowym składają wnioski o zawieszenie firmy w sądzie rejestrowym. Natomiast osoby fizyczne składają podobny wniosek do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Lecz, nie każda firma ma taką opcję. Może tego dokonać tylko osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowa firma) oraz fundacje, spółka czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, o ile nie zatrudniają żadnych pracowników.
Twórca: B.S.
22-07-12 12:01