Fundusze unijne – co z nimi?

Flaga Unii Europejskiej
Wspólnota europejska otrzymała niedawno pokojową nagrodę Nobla. Pojawiły się głosy, że prestiżowe wyróżnienie nadano niezasłużenie. Takie zastrzeżenia są mocno nietrafione, bo o dobrej roli tej organizacji międzynarodowej zaświadcza fakt, że nasz region właściwie jest wolny od wojen (nie licząc pewnych krajów Bałkan, jednakże one do wspólnoty nie należą). Oto trzy państwa, które w czasie dwóch przeszłych stuleci odbyły między sobą wiele katastrofalnych starć, zaczęły ze sobą kooperować.

Gdy przejdziesz do sedna kwestii, to wiedz, że możesz uzyskać pozostałe informacje na omawiany temat - przeczytaj w witrynie wszystko, co jest Ci niezbędne tu.

Dzieje się tak z trzech pobudek.


Po pierwsze, administracja zastąpiła ideologiczne kierowanie. Teraz w cenie są technokratyczne rządy. Po drugie, złączenie polityczne zostało wsparte przez rozszerzanie współpracy gospodarczej.

No i najistotniejsza rzecz, uboższe państwa członkowskie są finansowane przez zamożniejszych członków. To bardzo ważne zjawisko, ponieważ większość wojen miało podłoże w sprawach gospodarczych właśnie. To oczywiste, że w biednym regionie prościej o wybuch nastrojów nacjonalistycznych i konfliktowych. A zniszczona po drugiej Wojnie Światowej Europa była zagrożona wybuchem następnego konfliktu, gdyż finanse publiczne krajów były wykończone latami wydatków na broń.

Fundusze Unijne posiadają fundamentalną funkcję w likwidowaniu nierówności pomiędzy krajami UE. Są zbudowane z trzech ogromnych funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu spójności.

Europejski Fundusz Społeczny to prawie dziesięć % wydatków budżetu wspólnoty UE. Dorzuca finanse do wielu projektów, które może przedstawić rząd centralny, |samorząd terytorialny bądź inne instytucje władzy.

EFRR wspomaga wiele dziedzin rozwoju. Do jego zainteresowań zalicza się między innymi: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska i kultura.

FS to projekt, który wspiera kraje, które właśnie dostały się do Unii Europejskiej, aby PKB zrównał się ze średnią generalną. Obrazowo: Polska miała w czasie trzech lat od chwili przystąpienia ponad cztery miliardy euro. administracja - kliknij, zobacz, sprawdź -


Pozostałe artykuły

UE i jej narzędzia finansowe

falgi
Unia Europejska otrzymała niedawno pokojową nagrodę Nobla. Niektórzy twierdzili, że cenne wyróżnienie zostało przyznane niezasłużenie. Takie uwagi są niesamowicie błędne, gdyż o walorach tej unii międzynarodowej świadczy fakt, że nasz obszar właściwie jest wolny od starć (nie licząc niektórych krajów półwyspu bałkańskiego, lecz one do UE nie należą).
Twórca: B.S.
19-10-03 07:06