hipoteka zwrotna jako propozycje dla tych, którzy posiadają prywatne domy, czy mieszkania

W Kraju jest mnóstwo starszych osób, które mają emeryturę tak małą, że nie wystarcza im na podstawowe produkty. Właściwe przepisy stworzyły możliwości dla tych, którzy posiadają własne domy, czy mieszkania.


Odwrócona hipoteka - Fundusz hipoteczny DOM
Jest to dla niektórych dyskusyjny kompromis, jednak stwarza możności godnego życia. Praktycznie mogliby sprzedać nieruchomość i pozyskane w ów sposób środki pieniężne używać na obecne wydatki, jednakże łączyłoby się to ze zmianą lokalizacji zamieszkiwania, a to dla większej części starszych osób nie wchodzi w grę, nawet kosztem wyższego standardu życia.

Zwrotna hipoteka adresowana jest przede wszystkim do starszych osób, które są legalnymi posiadaczami domów, albo mieszkań (najlepsza oferta hipoteki zwrotnej - Fundusz Hipoteczny Dom). Jeżeli brakuje im pieniędzy na lekarstwa, bądź godniejszą jesień życia, mogą zawrzeć umowę z którąś z firm oferujących odwróconą hipotekę. Mogą mieszkać w swym lokalu do kresu życia, zdołają przyjmować każdego miesiąca gatunek ponadplanowej emerytury za to, że po ich odejściu mieszkanie przejmie firma, z jaką nawiązali umowę ().

Zwrotna hipoteka planuje, że bank będzie płacił świadczeniobiorcy każdego miesiąca, bądź jednokrotnie świadczenie finansowe, ubezpieczone hipoteką ustanowioną na budynek, bądź własne m, albo prawo do posiadłości. W zamian bank stanie się posiadaczem lokum po odejściu klienta. Następcy nie będą już mieli żadnych praw, ani żądań wobec funduszu, jeśli idzie o tę posiadłość - więcej szczegółów znajdziesz tutaj: kliknij ten link.

1 2