Ograniczenia prawa własności

Posiadacz parceli z zasady może z niej korzystać bez ograniczeń. Może zatem na swojej parceli pobudować budynek, prowadzić działalność gospodarczą albo inną - pod warunkiem dopełnienia warunków zapisanych między innymi w ustawie o prawie budowlanym. Rzecz niby jest prosta. Niestety życie jest czasami przewrotne, potrafi skomplikować nawet najbardziej proste rzeczy.
parcela
Wystarczy bowiem że nasza parcela będzie w ten sposób usytuowana, że musimy przyzwolić komuś na przelot przez nią, ponieważ w przeciwnym razie przykładowo nasz sąsiad nie przedostanie się na swój kawałek ziemi. Wszystko jest dobrze jeśli z sąsiadem umiemy się dogadać, Franek przechodzi - ot tak - i nikomu to nie wadzi.

Pozostałe artykuły

Wykorzystanie narzędzie youtube w nowoczesnej promocji

praca nad promocją
Youtube. Wielkie okno na świat. Źródło informacji, promocja własnego „ja” i własnych talentów. Od dłuższego czasu to też fantastyczna promocja własnej działalności. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, iż posiadanie osobistego kanału filmowego na tym serwisie, nie wymaga od nas nakładu środków finansowych, przy czym nie jest trudne.


Sytuacja się komplikuje, kiedy nasz kawałek ziemi sąsiaduje z przedsiębiorstwem, i tenże przedsiębiorca do prowadzenia swojej działalności potrzebuje korzystać z pewnej części naszego gruntu. Ustanawia się w takim przypadku tzw. służebność, czyli umowę między dwoma uczestnikami: posiadaczem gruntu a drugą osobą . (dla przykładu pozwolenie by przez pewną część mojej parceli swobodnie przejeżdżać mogły pojazdy przedsiębiorcy który ze mną sąsiadują). Jednakowo przedstawia się sytuacja, jeżeli musimy użyczyć sąsiadowi prawa do korzystania ze studni usytuowanej na naszej parceli.

Po przestudiowaniu tego materiału, polecam kocioł 9 kw pozostałe informacje na omawiany temat, które okażą się równie zajmujące.

1 2