Kim jest aktuariusz oraz co zrobić, jeżeli masz w planach wykonywać ten zawód?

Aktuariusz jest fachowcem w dziedzinie matematyki finansowej i ubezpieczeń. Główną instytucją, w której może oferować swoje usługi, jest zakład ubezpieczeń. Mogą to być również firmy zajmujące się reasekuracją lub innymi tematami finansów. Co zalicza się do jego zadań?

zapraszamy na stronę
Funkcją aktuariusza jest przede wszystkim wycenianie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych lub pomoc w otrzymaniu właściwych rezerw ubezpieczeniowych. Musi orientować się jak kalkulować ryzyko kredytowe czy operacyjne, a także sporządzać roczne raporty oraz nadzorować aktualne aktywa. Zajmuje się również taryfikowaniem składek bądź zarządzaniem systemami ubezpieczeniowo-emerytalnymi. Aktuariusze są niezmiernie istotnymi pracownikami zakładów ubezpieczeń, gdyż wielokrotnie uczestniczą w podejmowaniu kluczowych decyzji. Zawód przez nich pełniony jest zawodem publicznym, co znaczy, że osoby zajmujące to stanowisko odpowiadają zarówno przed swoim pracodawcą, jak i przed instytucjami nadzoru.

Pozostałe artykuły

Dlaczego dobrze jest wynająć autokar prowadząc swoją działalność gospodarczą?

stary Polski autobus
Przedsiębiorstwa, które mają do oferowania wynajmowanie autobusów czy innych pojazdów nade wszystko mają powinność być zaznajomione ze wszystkim, co odnosi się do ich działalności gospodarczej. Muszą znać, jakie dokładnie ustalenia obowiązują, gdy dyskutować o wynajęciu autobusów oraz mają obowiązek także w odniesieniu nich bezwzględnie się dostosować.


Rolą aktuariuszy jest również wyznaczanie rezerw na świadczenia pracownika, tzw. ksr 6 (poznaj rady fachowców), aby rozeznać się, jaką wysokość mogą mieć nagrody czy jubileusze. Dzięki temu można będzie w odpowiedni sposób uszykować dla pracownika świadczenia, jakie nie wchodzą w skład jego wynagrodzenia. Ponadto wyznaczenie rezerw pozwala w bardziej skrupulatny sposób sprecyzować wartość całego przedsiębiorstwa, co jest nadzwyczaj ważne dla jego funkcjonowania i przyszłych decyzji powiązanych na przykład z planowanymi inwestycjami.
1 2