Kim jest aktuariusz oraz co zrobić, jeżeli masz w planach wykonywać ten zawód?

Aktuariusz jest fachowcem w dziedzinie matematyki finansowej i ubezpieczeń. Główną instytucją, w której może oferować swoje usługi, jest zakład ubezpieczeń. Mogą to być również firmy zajmujące się reasekuracją lub innymi tematami finansów. Co zalicza się do jego zadań?

zapraszamy na stronę
Funkcją aktuariusza jest przede wszystkim wycenianie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych lub pomoc w otrzymaniu właściwych rezerw ubezpieczeniowych. Musi orientować się jak kalkulować ryzyko kredytowe czy operacyjne, a także sporządzać roczne raporty oraz nadzorować aktualne aktywa. Zajmuje się również taryfikowaniem składek bądź zarządzaniem systemami ubezpieczeniowo-emerytalnymi. Aktuariusze są niezmiernie istotnymi pracownikami zakładów ubezpieczeń, gdyż wielokrotnie uczestniczą w podejmowaniu kluczowych decyzji. Zawód przez nich pełniony jest zawodem publicznym, co znaczy, że osoby zajmujące to stanowisko odpowiadają zarówno przed swoim pracodawcą, jak i przed instytucjami nadzoru.

Pozostałe artykuły

Szkolenie IT we Wrocławiu - Z pewnością powinieneś tam być ze swoją firmą

Warszawska, majowa konferencja o dociepleniu obiektów zabytkowych od wewnątrz
Dużo większych konferencji IT i szkoleń, inicjowanych przez czołowe instytucje istniejące na polskim rynku a także ze świata, odbywa się we Wrocławiu. Na hasło sale konferencyjne na konferencję IT Wrocław, w internecie pojawiają się takie, które spełniają powszechnie obowiązujące normy a także ułatwiają uczestnikom konferencji i szkoleń pracę w bardzo dobrej atmosferze. Wrocław proponuje zleceniodawcom 79 obiektów konferencyjnych.


Rolą aktuariuszy jest również wyznaczanie rezerw na świadczenia pracownika, tzw. ksr 6 (poznaj rady fachowców), aby rozeznać się, jaką wysokość mogą mieć nagrody czy jubileusze. Dzięki temu można będzie w odpowiedni sposób uszykować dla pracownika świadczenia, jakie nie wchodzą w skład jego wynagrodzenia. Ponadto wyznaczenie rezerw pozwala w bardziej skrupulatny sposób sprecyzować wartość całego przedsiębiorstwa, co jest nadzwyczaj ważne dla jego funkcjonowania i przyszłych decyzji powiązanych na przykład z planowanymi inwestycjami.
1 2