Kim jest aktuariusz oraz co zrobić, jeżeli masz w planach wykonywać ten zawód?

Aktuariusz jest fachowcem w dziedzinie matematyki finansowej i ubezpieczeń. Główną instytucją, w której może oferować swoje usługi, jest zakład ubezpieczeń. Mogą to być również firmy zajmujące się reasekuracją lub innymi tematami finansów. Co zalicza się do jego zadań?

konferencja finansowa
Funkcją aktuariusza jest przede wszystkim wycenianie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych lub pomoc w otrzymaniu właściwych rezerw ubezpieczeniowych. Musi orientować się jak kalkulować ryzyko kredytowe czy operacyjne, a także sporządzać roczne raporty oraz nadzorować aktualne aktywa. Zajmuje się również taryfikowaniem składek bądź zarządzaniem systemami ubezpieczeniowo-emerytalnymi. Aktuariusze są niezmiernie istotnymi pracownikami zakładów ubezpieczeń, gdyż wielokrotnie uczestniczą w podejmowaniu kluczowych decyzji. Zawód przez nich pełniony jest zawodem publicznym, co znaczy, że osoby zajmujące to stanowisko odpowiadają zarówno przed swoim pracodawcą, jak i przed instytucjami nadzoru.

Pozostałe artykuły

Dlaczego dobrze jest wynająć autokar prowadząc swoją działalność gospodarczą?

stary Polski autobus
Firmy, jakie mają do zaproponowania wynajmowanie autokarów lub innego rodzaju pojazdów nade wszystko powinny być zapoznane ze wszystkim, co kieruje się do tego rodzaju działalności gospodarczej. Są zobligowane wiedzieć, jakie konkretnie postulaty obowiązują, kiedy rozmawiać o wynajmowaniu pojazdów oraz mają obowiązek także do nich bezwzględnie się stosować.


Rolą aktuariuszy jest również wyznaczanie rezerw na świadczenia pracownika, tzw. ksr 6 (poznaj rady fachowców), aby rozeznać się, jaką wysokość mogą mieć nagrody czy jubileusze. Dzięki temu można będzie w odpowiedni sposób uszykować dla pracownika świadczenia, jakie nie wchodzą w skład jego wynagrodzenia. Ponadto wyznaczenie rezerw pozwala w bardziej skrupulatny sposób sprecyzować wartość całego przedsiębiorstwa, co jest nadzwyczaj ważne dla jego funkcjonowania i przyszłych decyzji powiązanych na przykład z planowanymi inwestycjami.
1 2