Programy motywacyjne jako nagradzanie najlepszych pracującychNawet niezwykle nietypowy system motywacyjny nie okaże się skuteczny wówczas, gdy pracownik będzie miał poczucie, że jest wynagradzany o wiele gorzej, aniżeli jego odpowiednicy w różnych jednostkach.
19-09-06 15:05
1 2