Dlaczego bhp jest tak ważne dla każdej firmy i każdego zatrudnionego? Czego jesteśmy w stanie się dowiedzieć na tego typu szkoleniu?

Szkolenia bhp są nieodłączną dziedziną funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pracodawca nie może obejść tego przepisu, nie może spowodować takiej sytuacji, że pracownik nie ma właściwej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Są wstępne szkolenia bhp, jakie powinny mieć miejsce jeszcze przed zakwalifikowaniem pracownika do pracy. Ich najbardziej istotnym celem jest zapewnienie zatrudnionemu wiedzy oraz koniecznych umiejętności, które są pomocne w pracy.

Szkolenie BHP
Są pomocne i jednocześnie nie narażają pracownika na niebezpieczeństwo. Wstępne szkolenie bhp to instruktaż standardowy, a także instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny musi być przeprowadzony w taki sposób, iż zaznajomić zatrudnionego z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy.

Obowiązują także inne ważne regulacje, jak regulamin pracy danego miejsca zatrudnienia czy zasady udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż stanowiskowy - jak sama nazwa wskazuje - ma miejsce na stanowisku pracy, tam gdzie dany pracownik (zobacz zasada pareto) będzie zatrudniony. Ma na celu zapoznanie zatrudnionego z najbardziej istotnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w takim miejscu. Pracownik (rozwinięcie tych informacji - zweryfikuj u źródła) dowiaduje się jednocześnie jak jest w stanie przeciwdziałać tego typu zagrożeniom. Taki instruktaż powinien być ukończony sprawdzianem wiadomości w dziedzinie bezpiecznego świadczenia pracy. Najlepsze zdanie takiego sprawdzianu jest podstawą do dopuszczenia zatrudnionego do danego miejsca pracy. Czas trwania takiego szkolenia jest zależny od przygotowania zawodowego pracownika, wcześniejszego zatrudnienia, a jednocześnie rodzaju pracy czy zagrożeń, które są na danym stanowisku pracy.


Pozostałe artykuły

Odśnieżanie dachów

dachy
Obowiązek odśnieżania dachów należy do właściciela lub zarządcy budynku. Artykuł 61 pkt. 2 Prawa Budowlanego* nakazuje zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych i niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający śnieg. Mokry śnieg stanowi największe obciążenie. Podczas topnienia, warstwa o powierzchni 1 m kw. i grubości 15 cm może ważyć nawet 50 kg.
1 2