Zobacz zawody przyszłości

Rynek pracy podlega ciągłym przekształceniom wypływającym m.in. z przemian demograficznych które zachodzą w społeczeństwie, z prężnego rozkwitu nowych technologii oraz umiędzynarodowienia działalności ekonomicznej.


Czynniki te formują zawody przyszłości – zawody, jakich przedstawiciele będą wypatrywani oraz cenieni na rynku pracy. Dostosowanie edukacyjnej ścieżki do wymagań rynku w dużej mierze zwiększa szanse na znalezienie przez absolwenta pracy w wyuczonym fachu. Chlebodawcy sygnalizują zapotrzebowanie zwłaszcza na wysoce wykwalifikowanych fachowców. Pierwszym krokiem, aby osiągnąć taki status jest wybór właściwego kierunku studiów, który pozwoli uzyskać fach z przyszłością. Sektory, w których notuje się duże zapotrzebowanie na pracowników, to między innymi: sektor informatyczna, zwłaszcza programowanie, sektor ekonomiczny, branża e-marketingu. Szczególnie w specjalności IT do czynienia mamy z tzw. rynkiem kandydata, co oznacza, że popyt na pracowników przewyższa ich podaż. Pozostałe zawody z tzw. przyszłością to między innymi coach jak też pedagog starszych ludzi. Poza umysłowymi pracownikami określonych branż, brak też wykwalifikowanych fizycznych pracowników: hydraulików czy spawaczy. Podług raportów ilustrujących sytuację na polskim rynku pracy, są oni jednymi z najbardziej poszukiwanych fachowców.


obowiązki


Pozostałe artykuły

Dotacja czy kredyt?

crm
Przedsiębiorcy, oprócz samorządów, są w latach 2014-2020 największymi beneficjentami funduszy unijnych. Łącznie na rozwój przedsiębiorstw zostanie przeznaczonych 20 mld euro. Stąd już teraz warto dowiedzieć się, na co jak też na jakich regułach będzie można dostać unijne środki.


Najogromniejszy wachlarz pomocy do dyspozycji mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.


Już dzisiaj pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na fachowców od spraw finansowych, co wypływa między innymi z coraz bardziej zawężonych specjalizacji w tej branży.
1 2