W jaki sposób skutecznie egzekwować należności od nieuczciwych firm w Niemczech i od czego należy zacząć?

Coraz częściej lokalne przedsiębiorstwa współpracujące z jednostkami niemieckimi poszukują rozstrzygnięć, w jaki sposób wolno egzekwować należności względem niesolidnych kontrahentów na obszarze Niemiec. Niemieckie przedsiębiorstwa często lekceważą wezwania do zapłaty, jakie odbierają od polskich kontrahentów, gdyż wychodzą z domysłu, że ze względu na przeszkody językowe, odległość oraz różnice kulturowe, długi nie będą egzekwowane.


karty kredytowe
Jeżeli znajdziemy się w podobnej sytuacji, to pierwszym krokiem jest wykonanie postępowania pozasądowego. Oznacza to, że mianowany przez nas reprezentant przez niemiecką kancelarię adwokacką zwróci się do przedsiębiorstwa z żądaniem zapłaty należności, zapłaty odsetek, a również zwrotu kosztów adwokackich z postępowania pozasądowego.

Zobacz oprócz tego te ciekawe wskazówki, które odnajdziesz pod tym odsyłaczem - one również opisują to zagadnienie.

W wezwaniu do zapłaty powinien być wskazany wyraźny czas do zapłaty należności, wyszczególnienie za jaką usługę jest narzucona zapłata oraz informację, iż w wypadku braku należności oraz zwłoki, sprawa będzie kierowana do windykacji należności, z czym łączą się kolejne koszty obciążające dłużnika.

Warto wiedzieć, iż windykacja należności w Niemczech jest dla wierzyciela całkiem bez kosztowe, bowiem wszelkie koszty zobligowany jest oddać dłużnik. Dłużnicy niemieccy dużo rzetelniej reagują na dokumenty adwokata z niemieckiej kancelarii w porównaniu z reakcją na pisma utworzone za sprawą samych wierzycieli czy polskie firmy windykacyjne. Sporo spraw zamyka się już na tym pierwszym etapie postępowania w respekcie przed nieodwracalnościom niemieckich windykatorów. Więcej informacji sprawdzisz tutaj: zajrzyj koniecznie do na windykacja.de

Jednak jeśli postępowania bez sądu nie dostarczą oczekiwanego zakończenia, w takim przypadku trzeba przystąpić do dochodzenia należności na drodze sądowej. W tym wypadku mamy dwie alternatywy. Można dochodzić roszczenia na drodze prawnej w Polsce oraz egzekwować potem decyzje w Niemieckich sadach albo oddać pozew w niemieckim sądzie oraz egzekwować tam należności od dłużnika. Postanawiają o tym zapisy w umowie oraz międzynarodowa właściwość krajowego bądź niemieckiego sądu. Niemniej jednak nawet wówczas gdy jest możliwość wyboru pomiędzy sądem polskim czy niemieckim, z doświadczeń wynika, iż wskazane jest wnosić pozew w niemieckim sądzie ze względu na większą sprawność czynności.

1 2