Czy Twa firma jest gotowa na Big Data?

Pomimo swej ogromnej uniwersalności systemy Big Data nie anulują wszystkich problemów powiązanych z analizą danych. Stąd też przed podjęciem decyzji o zainicjowaniu pilotażowego wdrożenia warto, żebyś zastanowił się, czy nowe podejścia analITyczne dostarczą twojej firmie spodziewanej wartości.


szkolenie big data


big data kurs


Pozostałe artykuły

Przecinak - idealne narzędzie do różnych prac typu budowlanego!

dom - akt
Usłyszawszy na temat przecinaków, spora większość spośród nas ma przed oczami coś w rodzaju nożyka - nie jest to mylne skojarzenie, jednak tak naprawdę przecinaki, poza tym, że jak wszelakiego typu noże służą do przecinania, ogólnikowo nie przypominają wyglądem standardowych noży.


Pomyśl też nad gronem firm współpracujących przy wdrożeniu, jakich pomoc umożliwi przyspieszenie całego programu. Najważniejszym fragmentem takiej analizy musi być odpowiedź na kluczowe pytania o wpływ innowacyjnych możliwości analitycznych na środowisko rynkowe, model biznesowy przedsiębiorstwa, a również jej ofertę wartości dla nabywców. Kluczowym czynnikiem determinującym sukces analiz Big Data jest liczba jak też zróżnicowanie informacji. Im jest ich więcej, tym sprawniej działają mechanizmy mające zestawiać różne źródła i tym lepszych efektów możesz się spodziewać. Internet jak też nowoczesne serwisy społecznościowe, dane geolokalizacyjne, są bezgranicznym źródłem danych. Wszystkie można wykorzystać w celach biznesowych. Zapisz się zatem już dzisiaj na szkolenie (testy osobowości) Big Data.


Rzecz jasna, do stawiania kardynalnych domniemań nie potrzeba zapleczy z milionami zapisów. Jednocześnie jednak dopiero przy analizie tak ogromnych zbiorów danych uwidaczniają się wszelakie unikalne zalety Big Data. Użycie Big Data ma przyspieszać przebieg podejmowania rozstrzygnięć jak też pomagać w identyfikowaniu możności rynkowych.
1 2