Czym jest faktoring i do kogo jest kierowana tego typu usługa?

Wiele firm, które zajmują się np. handlem różnorodnych towarów, musi oczekiwać na opłacenie swoich rachunków przez czas nawet paru miesięcy. Jest to legalne, jednak nie ułatwia to działania firmy, gdyż posiada zły wpływ na płynność materialną konkretnej firmy.


Na szczęście istnieje pewne rozwiązanie, jakie zezwala przedsiębiorcy, który sporządził fakturę z długim terminem jej opłacenia na niemalże błyskawiczne otrzymanie pieniędzy. Jest to wykonalne dzięki tego typu usługi jak faktoring. Istnieją w niej 3 podmioty. Firma, która wystawia fakturę to faktorant. Przenosi ona uprawnienia do danego roszczenia na faktora, czyli firmę, jaka wypłaca faktorantowi równowartość rzeczonej faktury zmniejszoną o prowizję faktora. Trzecią stroną ugody factoringu jest dłużnik, który nadal musi opłacić fakturę, lecz już nie tak jak to pierwotnie miało być - faktorantowi, lecz faktorowi.


panorama - pieniądze


Warto jednak wspomnieć, że towarem factoringu nie muszą zostać wyłącznie pieniądze. Mogłyby nim zostać także usługi pomocnicze, zwane czynnościami dodatkowymi o charakterze usług, między innymi poradnictwo czy czynności administratorskie, przykładowo inkaso zobowiązań. Usługa faktoringu jest zwrócona do:


Pozostałe artykuły

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowie z członkiem zarządu

negocjacje biznesowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nierzadko wchodzi w rozmaite relacje z reprezentującymi ją członkami zarządu. Zgodnie z przepisem art. 210 § 1 k.s.h. w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Przywołany przepis ustanawia wyjątek od ogólnej zasady, w myśl której zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.


- zakładów chcących zabezpieczyć się przed problemami finansowymi swych klientów,


- firm szukających opcjonalnych źródeł finansowania bieżącej działalności,
1 2