Różnice w definicjach audytu jakości i inżyniera kontraktu. Co to jest, co je wyróżnia, kiedy są potrzebne?

Przy wszystkich wielkich pracach budowlanych niezbędny jest nadzór i dbałość o właściwe wykonywanie zadania. Aby mieć możliwość bezbłędnego wykonania zadania musimy przedsięwziąć właściwe kroki.
kontrola
Czym jest audyt jakości

Definicja audytu pochodzi od łacińskiego słowa auditio, oznaczającego "słuchać". Początkowo audytem była tylko weryfikacja dokumentacji księgowej, w późniejszych latach objął także zarządzanie jakością. Audyt jakości to wszelkie zabiegi mające na celu sprawdzenie czy ogół planowanych ustaleń jest skutecznie realizowana, według prawomocnych norm. Jest to postępowanie metodyczne, niezawisłe i w jego wyniku ma pojawić się dowód na temat stopnia wykonania zaplanowanych celów. Nie jest to inspekcja, w wyniku której mogą wystąpić kary w stosunku do pracowników. Mają pomagać wykrywanie nieprawidłowości sytuacji w przedsiębiorstwie, dostarcza również możliwość na poprawę skuteczności podejmowanych zadań. Osoba przeprowadzająca audyt jakości, w całkowitym odwrotności niż inżynier kontraktu, nie ma winy za obszar poddaną audytowi.

wylewanie betonu
Czym się odznacza inżynier kontraktu

Inżynier kontraktu to mimo pozorom nie jest tylko pojedyncza postać, to sztab specjalistów opiekujących się inwestycją budowlaną. Zakres obowiązków inżyniera kontraktu (odsyłam do strony) jest tak wielki, że pojedyncza jednostka nie jest w stanie by parać się wszystkimi celami. Główne cele inżyniera kontraktu to kontrola nad kompletem dokumentacji, dozór techniczny nad pracami konstrukcyjnymi i właściwą jakością ich realizacji.


Pozostałe artykuły

Podział gruntu

Zmiany na rynku nieruchomości
Podział nieruchomości to jedna z elementarnych usług, proponowanych przez podmioty, których głównym polem działalności jest geodezja. Proces ten jest także jednym z najważniejszych elementów gospodarki nieruchomościami. Głównym celem tworzenie projektów podziału gruntów jest efektywne wykorzystanie potencjału danej nieruchomości, zachowując jednocześnie zgodność wykonywanych działań z wymogami prawa budowlanego oraz Ustawy regulującej zagospodarowanie przestrzenne.
1 2