Dotacja czy kredyt?

Biznesmeni, prócz samorządów, będą w latach 2014-2020 najogromniejszymi beneficjentami unijnych funduszy. Łącznie na rozwój przedsiębiorstw będzie przeznaczonych 20 mld euro. Toteż już teraz wskazane jest dowiedzieć się, na co oraz na jakich zasadach będzie można otrzymać unijne środki.


Najogromniejszy wachlarz pomocy do dyrektywy posiadają mikro, małe jak też średnie przedsiębiorstwa.


crm


Dofinansowania dla nich zostały zaplanowane głównie w Programach lokalnych poszczególnych województw, ale również z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. W następnych 7 latach szerzej wykorzystywane będzie wsparcie pozadotacyjne, zatem kredyty poręczenia jak też pożyczki użyczane przez pośredników finansowych, w tym też banki oraz fundusze poręczeniowe.

Prezentowany wątek Cię fascynuje? Zatem odsyłam tu (http://www.workservice.pl/praca/monter/tychy/), ponieważ odnajdziesz tu ciekawe informacje na to zagadnienie, które warte są zainteresowania.

Ich warunki są preferencyjne w zestawieniu z ofertą komercyjną. Najogromniejsze możliwości na dofinansowanie unijne dla firm miały będą inwestycje dopełniane w obszarach: Badania i Rozwój. Unijne dotacje będą wpierać postęp infrastruktury B+R w firmach oraz prowadzenie przez nie prac badawczych - . Obszar pomocy dobrze oddaje fraza „ Od projektu do rynku”.

Zaciekawił Cię ten wpis? Zajrzyj więc do kolejnego artykułu i czytaj całość tutaj tak długo, jak zechcesz o interesujących Cię kwestiach.

Oznacza ono wsparcie całego procesu powstawania innowacji: od kreowania koncepcji niespotykanych towarów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów, po ich wprowadzenie na rynek.


Pozostałe artykuły

Zobacz zawody przyszłości

obowiązki
Rynek pracy podlega ciągłym przeistoczeniom wynikającym między innymi ze zmian demograficznych które zachodzą w społeczeństwie, z dynamicznego rozkwitu nowych technik oraz umiędzynarodowienia działalności ekonomicznej.


Największe szanse na dotację będą mieli przedsiębiorcy realizujący inwestycje w specjalnościach wskazanych jako wyjątkowo istotne z puntu widzenia postępu regionu i kraju.


Dotacje unijne Wrocław wspomagać będą wdrażanie w firmach rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, których rezultatem będzie sprzedaż artykułów oraz usług w sieci - . Wdrożenie rozwiązań usprawniających organizację a także kierowanie przedsiębiorstwem bądź też tworzenie portali pracowniczych do kierowania zasobami osobowymi on-line.
21-05-18 08:08