Jakiego rodzaju konkretnie kwestie definiuje prawo rodzinne?

Do pojęć powiązanych z prawem rodzinnym zaliczają się sprawy odnoszące się do prawa cywilnego, które systematyzują stosunki prawne w rodzinie tak majątkowe, jak i niemajątkowe, kwestie dotyczące życia w rodzinie, jej istnienie, stosunki wewnątrzrodzinne oraz stosunki wiążące się z osobami trzecimi.


W naszym kraju sprawy wiążące się z prawem rodzinnym są definiowane przez kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks Cywilny a także ustawy szczegółowe. Źródłem prawa rodzinnego w polskim prawie jest kodeks rodzinny i opiekuńczy, który został stworzony 25 lutego 1964 roku i od tego dnia został wiele razy modyfikowany. Ostatnie poprawki zostały wprowadzone w 2009 roku. Trzeba również dodać, że kodeks ten stanowi uzupełnienie przepisów Kodeksu Cywilnego. Jest tak pomimo tego, że materia, którą reguluje ten kodeks, była ustalona również w odrębnym akcie prawnym. Własną normalizację praw dotyczących rodziny zawiera poza tym Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej.


domy wielorodzinne


Pozostałe artykuły

Parę przydatnych informacji o kominkach, jakie mają zalety przy grzaniu za ich pomocą domów.

Jesienne dekoracje od Calvado
Kominki wdarły się jakiś czas temu przebojem do naszych domów i wszystko wskazuje na to, że zagoszczą tam na dłużej. Obecnie w zasadzie każdy nowo stawiany dom ma miejsce specjalnie przygotowane właśnie na ten element wykończenia, i najczęściej będzie on instalowany.


W rozdziale drugim umieszczone było prawo do zakładania rodziny i prawo do zawarcia małżeństwa, zakaz dyskryminacji, dowolność religijna, kulturowa i językowa, czy też równouprawnienie kobiet oraz mężczyzn lub prawa dziecka oraz ochrona życia rodzinnego. Do podstawowych pojęć związanych z taką dziedziną prawa jak prawo rodzinne, należą małżeństwo, opieka, obowiązek alimentacyjny, kuratela. Małżeństwo adwokat prawo rodzinne lublin jest solidnym związkiem dwojga ludzi, którego najważniejszym zadaniem jest wspólne życie i działająca w jak najlepszym porządku wzajemna pomoc oraz współdziałanie dla dobra stworzonej rodziny.
1 2