O jakich rzeczach powinno się wiedzieć planując wybudowanie domu?

Jeszcze do niedawna wielu ludzi budowało dom własną pracą. Trzeba było zamówić kogoś do murowania, paru pomocników i w okresie kilku miesięcy budynek już stał. Oprócz tego właściciel wszystkiego pilnował, a czasami również uczestniczył w sporej ilości prac.


prawoinwestycji
Dziś podejście do stawiania budynków zmieniło się bardzo. Głównie z tej przyczyny, że wiele osób zwyczajnie nie ma możliwości na to, aby w sposób aktywny uczestniczyć w robotach, gdy zwyczajnie pracuje, i to nierzadko więcej niż na jednym etacie. Z tego też powodu najkorzystniej w takich przypadkach zatrudnić firmę budowlaną, która zajmie się kompleksowymi robotami, lecz przed zaczęciem inwestycji należy się dobrze zabezpieczyć.

Rzecz jasna o tym, że trzeba zamówić firmę sprawdzoną i rzetelną przypominać nikomu nie trzeba. Lecz nawet najlepszej ekipie przydarzają się niedociągnięcia, mogą coś zrozumieć w inny sposób albo okaże się, że będą różnice zdań w finansach za usługę. Dlatego też powinno się przed zaczęciem prac wszystko szczegółowo ustalić, a bardzo dobrze nadawać się będzie do tego umowa na roboty budowlane.

Powinno się ją zawrzeć w formie pisemnej, gdyż łatwiej będzie dochodzić swoich racji w przypadku sporu. Dobrze napisana umowa powinna posiadać parę ważnych rzeczy. Rzecz jasna najistotniejszy w niej powinien być zakres prac do zrobienia, z wyszczególnionymi datami ich zaczęcia i ukończenia. Należy też podać kwotę wynagrodzenia i sposób jego obliczenia. Często używane i chyba najwygodniejsze dla inwestora jest podanie kwoty ryczałtowej, za którą wykonawca zobowiązuje się zrealizować swoją pracę. Lecz budowa (zobaczysz tu) domu przebiega nieprzewidywalnie, czasami zdarzają się również niespodziewane sytuacje, mające spory wpływ na zakres prac, a które nie są znane w chwili podpisywania papierów. Z tego też powodu dobrze skonstruowana umowa powinna również zawierać ustalenia, co robić w takich przypadkach. W niejednej umowie może się także pojawić kaucja gwarancyjna (informacje o kaucji), ma ona za zadanie motywację firmy budowlanej do solidnego i terminowego realizowania swojej pracy, ale również do sprawnego usuwania niedociągnięć i wad wykrytych w okresie gwarancji.
20-09-09 07:21