Jakimi cechami powinien się wyróżniać dobry kandydat na kierownika regionalnego?

Tego typu kierownik sprzedaży ma za zadanie urządzać pracę wszystkich jednostek firmy na podległym mu obszarze oraz zarządza swoją filią. Jest to stanowisko bardzo odpowiedzialne oraz wymagające znacznego doświadczenia i konkretnych zdolności.


Manager tworzy krótko- oraz długookresowe plany sprzedaży, dba także o ich poprawne realizowanie.


Tego typu kierownik regionalny wydaje zadania dla poszczególnych oddziałów, sprawuje dozór nad grupą przedstawicieli handlowych. Regionalny manager sprzedaży specjalizuje się m.in. zarządzaniem grupą przedstawicieli handlowych, czyli zajmuje się ich motywowaniem, troszczy się o właściwe środowisko pracy, zapewnia szkolenia i rozlicza z powierzonych projektów. Do innych zadań należy projektowanie planów sprzedażowych i kontrola ich realizacji. Kolejnym obowiązkiem jest monitorowanie rynku oraz działań konkurencji. Jeszcze innym obowiązkiem jest badanie zapotrzebowań odbiorców czy sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych jemu oddziałów albo kontrola standardów sprzedaży.


kierownik regionalny


Pozostałe artykuły

Jakie akcje marketingowe są dzisiaj najbardziej efektywne?

reklama
Jeśli chciałbyś być o krok przed Twoją konkurencją, to zainwestuj w reklamę swojej firmy. Powinieneś dawać się znaleźć swoim klientom, zatem zbuduj swoją markę.


Może nie masz pewności, jakie formy reklamy są aktualnie najskuteczniejsze, ile jest warty dobry marketing oraz na co należy zwracać uwagę w czasie wybierania dobrego wykonawcy, to aby odpowiedzieć sobie na takie zapytania, powinieneś ustalić swe firmowe cele.


Do zadań kierownika regionalnego należy również negocjowanie warunków handlowych z klientami czy też reprezentowanie spółki i troszczenie się o jej jak najlepszy wizerunek. Kierownik regionalny musi legitymować się wykształceniem wyższym, najlepiej ekonomicznym albo z branży, w jakiej działa konkretna spółka. Czasami jednak odpowiednie okazuje się być doświadczenie oraz wykształcenie na poziomie licealnym. Niezbędne jest przynajmniej kilkuletnie doświadczenie w administrowaniu sprzedażą oraz w sprzedaży produktów z działu reprezentowanego przez spółkę.
1 2