Ważne informacje o podatkach lokalnych

Nie ma jednobrzmiącej legalnej definicji podatku lokalnego. Podatki oraz opłaty zaliczane przez prawodawcę do kategorii podatków lokalnych zostały wprawdzie enumeratywnie wyliczone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, jednakże na liście tej nie znajdują się inne świadczenia podatkowe, jakie mają przymioty podatków lokalnych, lecz uregulowane zostały w innych ustawach.

Zgodnie z ideologią prawa finansów publicznych podatki lokalne stanowią te daniny, względem których jednostki samorządu posiadają władztwo podatkowe. Mieści one prawo (prawnik rozwody wrocław) organów jednostek samorządu terytorialnego do poboru określonych podatków na rzecz lokalnego budżetu i do kształtowania wymiaru tychże taks głównie przez możliwość ustalania konkretnych stawek podatkowych a także wdrażania zniżek oraz zwolnień.

zielony klawisz tax na klawiaturze
Wziąwszy pod uwagę przepisy ustawowe jak też doktrynę prawa finansów publicznych do kategorii lokalnych podatków należą: podatek od nieruchomości, uregulowany regulacją o podatkach jak też opłatach lokalnych, podatek od środków transportowych, uregulowany regulacją o podatkach i opłatach lokalnych: podatek agrarny, uregulowany rozporządzeniem o podatku rolniczym, podatek leśny, uregulowany regulacją o podatku leśnym, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, uregulowany ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od poniektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne, podatek od spadków oraz darowizn, uregulowany regulacją o podatku od spadków oraz darowizn, taksa od czynności cywilnoprawnych, uregulowany rozporządzeniem o podatku od czynności cywilnoprawnych - wandasudol.pl/ - Olsztyn - Podatki. Na mocy odrębnych regulacji prawnych rady gminy albo też burmistrzowie, wójtowie, prezydenci mogą w pewnym obszarze kształtować niektóre elementy konstrukcyjne owych podatków, głównie stawki podatkowe jak też ulgi oraz zwolnienia.


Pozostałe artykuły

Programy lojalnościowe z jak najlepszej strony

monety
Już blisko 15 lat wyłącznie specjalizujemy się w marketingu lojalności i relacji. Przygotowujemy i obsługujemy programy lojalnościowe, partnerskie, premiowe, promocje i konkursy, całościowo od planu działania, agendy, wstępnego stworzenia, systemu informatycznego, zarządzania informacjami.
1 2