Jak wygląda system podatkowy w Polsce? Co dają podatki? Ile jest rodzajów podatków w naszym kraju?

Oprócz tego podatki stymulują całe państwo. Za sprawą zmian w podatkach, przez obniżenie albo ich wzrost, można wywołać albo też wspierać określone procesy mające miejsce w kraju. Chodzi o procesy gospodarcze, jakie mają wpływ właśnie na całe państwo. W naszym kraju obowiązek podatkowy jest wpisany do konstytucji i jest określany przez różne ustawy. To właśnie w zgodzie z konkretnymi ustawami można nałożyć podatki, można określać podmioty oraz przedmioty opodatkowania. To ustawa decyduje o wysokości podatków, podobnie jak o ulgach albo też umorzeniach podatkowych.
18-09-04 12:12
1 2