Obcokrajowiec nabywający nieruchomość na Ukrainie musi do podpisania porozumienia posiadać przysięgłe wyjaśnienie na słownictwo języka ukraińskiego.

Język ukraiński - to język należący do grupy słów wschodniosłowiańskich. używa go ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma pozycję języka formalnego, wykorzystywany jest także przez narodowość ukraińską w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Język ukraiński z racji uwarunkowań geograficznych i historycznych uzasadnia naturalne pokrewnieństwo do innych języków wschodniosłowiańskich: silniejsze – do białoruskiego i słabsze – rosyjskiego. Autor przekładu słownictwa ukraińskiego musi mieć świadectwo przyznane przez Ministra Sprawiedliwości.

Słowniki języków obcych
Każdy przełożony dokument musi być oznaczony pieczątką imienną tłumacza oraz zawierać nieodzowne deklaracje o zgodności objaśnienia z oryginałem. Autor przekładu uprawniony języka ukraińskiego może przekładać pisma zwykłe, tak zwane tłumaczenia ukraiński nieprzysięgłe, które nie wymagają uwiarygodnienia, to może być: korespondencję, strony www, reklamy korporacji, materiały reklamowe, artykuły prasowe, dokumentacje techniczne, ścieżki dialogowe, filmy promocyjne. Tłumacz zaprzysiężony języka ukraińskiego może prowadzić także zlecenia na objaśnienia zaprzysiężone ustne języka ukraińskiego. Obecność autora tłumaczenia pożądana jest na przykład w czasie podpisywania kontraktów notarialnych, których stroną jest osoba obcojęzyczna, postępowań sądowych z uczestnictwem obcokrajowców, zawierania transakcji międzynarodowych lub w czasie zawierania związku małżeńskiego. Z tłumaczeń ustnych powszechnych korzysta się na kongresach międzypaństwowych, w korporacjach z kapitałem zagranicznym.
1 2