Jakie są rodzaje instalacji fotowoltaicznych oraz czym się one cechują?

Istnieje kilka rodzajów instalacji fotowoltaicznych. Pierwszym krokiem jest dostosowanie rodzaju danej instalacji.


Odróżniane są 3 najpopularniejsze rodzaje: on-grid: aktualnie w najwyższym stopniu wydatny i najpopularniejszy w naszych uwarunkowaniach klimatycznych.
dom - wizerunek


samochody


Znaczy instalację podłączoną już do sieci, zatem nie zastosowana na bieżąco energia stworzona w ogniwach fotowoltaicznych, może być przechowywana w sieci. W wypadku pochmurnego dnia albo mniejszej produkcji energii w zimie, nadwyżkę możemy odzyskać. Innym typem są instalacje fotowoltaiczne rodzaju off-grid. Ten typ instalacji w odróżnieniu od on-grid, nie jest podłączony do sieci, a utworzone nadwyżki są składowane w akumuLatorach.


Jest to najlepszy sposób na uniezależnienie się od różnorodnych dostaw energii elektrycznej z sieci. Tego typu instalacje fotowoltaiczne mogą się sprawdzać najkorzystniej na wioskach, w miejscach odizolowanych, bez możliwości przyłączenia lub w tego typu miejscach, w których sieć wielokrotnie ma awarię oraz dostawy energii są przerywane. Ostatnim rodzajem instalacji fotowoltaicznych są instalacje kotły gazowe szczecin hybrydowe. Jest to złączenie instalacji on-grid z off-grid. Taka instalacja fotowoltaiczna hybrydowa przyłączona jest do sieci, przy czym także ma także okazję składowania energii w akumulatorach. Dzięki takiemu rozwiązaniu najlepiej może się nadawać w miejscach, gdzie często pojawiają się przerwy w dostawach prądu z sieci. Wtedy instalacja automatycznie przełączy się na pobór oraz odzyskiwanie siły z baterii. Działa ona niezależnie od operatora sieci.


1 2