Budowa nowych dróg a wykup nieruchomości

budowa drogi
Budowa dróg w Polsce to proces bardzo skomplikowany i budzący wiele emocji. Nieustanny, lawinowy wzrost ilości samochodów, kilkunastoletnia przerwa w budowie nowych dróg czy wreszcie kilkudziesięcioletnie zaniedbania remontowe doprowadziły do sytuacji, gdzie większość polskich dróg wymaga remontu. Polska sieć drogowa wymaga także natychmiastowych działań mających na celu tworzenie nowych połączeń, zwłaszcza tych o zwiększonej przepustowości.
 
Jak podaje GDDKiA w ciągu ostatnich dwóch i pół roku na inwestycje na sieć dróg krajowych przeznaczyła prawie 45 mld zł. Za tą kwotę mają być wybudowane nowe autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice miast – w sumie ponad 1,6 tysiąca kilometrów dróg w całej Polsce. Jednak finanse nie gwarantują szybkiego prowadzenia prac w rozbudowie infrastruktury drogowej. Wieloletnie zaniedbania w sferze planów zagospodarowania przestrzennego doprowadziły do sytuacji, gdzie wiele inwestycji drogowych jest opóźnianych bądź blokowanych przez brak możliwości regulacji stanów prawnych nieruchomości znajdujących się na trasie planowanej inwestycji drogowej. W obecnej chwili proces wykupu nieruchomości (pozostałe informację dostępne w serwisie) regulowany jest tzw. specustawą z dnia 25 lipca 2008 roku, będącą nowelizacją ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
 
budowa drogi
Nowelizacja ta zakłada, że na podstawie wydanego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości (przejdź do oferty) lub ich części stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w przypadku dróg krajowych, lub własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ta procedura wzbudza największe emocje zwłaszcza gdy dochodzi do sytuacji, gdzie w pasie inwestycji drogowej znajdują się budynki mieszkalne. Taka sytuacja wymaga współpracy zarządcy drogi z najlepszymi firmami specjalizującymi się w kompleksowej regulacji stanów prawnych nieruchomości. Na etapie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji drogowej zarządca drogi ogłasza przetarg zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych, mający na celu sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości podlegających wykupowi. Jedną z najbardziej doświadczonych firm w Polsce w tym zakresie jest firma Apeks Sp. z o.o. z Gdańska, która swój profesjonalizm wielokrotnie już udowodniła współpracując między innymi z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
 
pomiar
- Przy przygotowaniu operatu szacunkowego bardzo ważne jest, aby oprócz wysokiej znajomości zasad wyceny nieruchomości, uwarunkowań lokalnych czy specyfiki realizowanej inwestycji, postępować ze wszech miar etycznie i moralnie. Budowa nowych dróg związana jest często z koniecznością wyburzenia nieruchomości stanowiących dorobek całego życia lub kilku pokoleń danej rodziny. – wyjaśnia mgr inż. Dorota Kminikowska z firmy APEKS Sp. z o.o. zajmująca się regulacją stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie inwestycji. - Realizacja inwestycji mającej na celu korzyści społeczne nie może odbywać się na zasadzie krzywdy jednostki. Zasada ta działa jednak i w drugą stronę - jednostki nie mogą blokować inwestycji służących całemu społeczeństwu. Dlatego też każdy przypadek jest rozpatrywany przez naszą firmę indywidualnie i cały wysiłek skierowany jest na opracowanie takiego dokumentu, który zgodnie z zasadą win-win będzie satysfakcjonował obie strony. Oczywiście bardzo ważnym aspektem jest sprawne i terminowe przeprowadzenie całej operacji tak, aby nie powodować opóźnień w terminach realizacji inwestycji. - dodaje Dorota Kminikowska.
 
Firma Apeks Sp. z o.o. specjalizująca się w wycenie nieruchomości, geodezji, systemie informacji geograficznej oraz skaningu laserowym 3D, doskonale rozumie problemy wynikające z procesu przejmowania nieruchomości. W związku z tym podjęła się zadania upowszechniania wiedzy o tym procesie. Celem jest jeszcze sprawniejsza i szybsza realizacja zadań społecznych związanych z modernizacją i budową nowych dróg w Polsce, co w efekcie ma zagwarantować stałą tendencję spadku liczby zabitych na drogach krajowych oraz wzrost liczby kilometrów dróg w stanie dobrym.
Zaczerpnięte z: APEKS Sp. z o.o.
Twórca: Karolina Mielniczuk
19-04-02 15:19