Prawo budowlane

Próbujemy znaleźć zdolnego adwokata

Prawo
Należy dojść do wniosku, że całkowite pojęcie ogółu systemu norm prawnych w ojczyźnie jest niezwykle trudne. Z tego powodu właśnie studia prawnicze są uważane za najtrudniejsze i jednocześnie mocno prestiżowe. Przeciętny mieszkaniec Polski ma nieduże pojęcie o systemie prawnym.

Nowelizacja wymagań akustycznych

perkusja
Z dniem 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. nr 56 poz. 461, rok 2009). Wymagania ochrony przed hałasem zostały poszerzone o zakres ochrony przed nadmiernym pogłosem. W zakresie tym ujęto również wymaganie uzyskania odpowiedniej zrozumiałości informacji, w tym szczególnie ważne - zrozumiałości akustycznych systemów bezpieczeństwa.

Nowelizacja przepisów prawa budowlanego

odległości od granicy działki
Z dniem 8 lipca 2009 r. wchodzą w życie nowe warunki techniczne dotyczące usytuowania na działce budynków oraz innych obiektów. Dzięki dość precyzyjnym zapisom nowe prawo ogranicza uznaniowość organów administracyjnych w przypadku sytuowania budynku przy granicy działki. Nowe przepisy wydają się być bardziej liberalne i przyjazne inwestorom, lecz mogą być niekiedy krzywdzące dla sąsiadów.

Prawo inwestycji budowlanych

Prawo
Każdy człowiek na pewnym etapie życia dochodzi do wniosku, że chciałby mieć swoje mieszkanie a może i dom. Po podjęciu tej decyzji rozpoczyna się skomplikowany proces nabywania lub stawiania domu. Sporo ludzi dziś decyduje się na zakup domu od dewelopera. Niezależnie od tego, w której sytuacji jesteśmy warto zapoznać się z przepisami, które regulują tę działkę.

Ograniczenia prawa własności

działka
Właściciel działki z zasady może korzystać z niej bez ograniczeń. Może więc na swej działce postawić budynek, prowadzić działalność gospodarczą bądź inną - pod warunkiem spełnienia wymogów zapisanych m.in. w ustawie o prawie budowlanym. Kwestia niby jest nieskomplikowana. Niestety życie bywa przewrotne, potrafi powikłać nawet najbardziej banalne sprawy.

Normy prawa na których mają obowiązek poznać się biznesmeni mający firmy w branży budowlanej

budowa
Posiadanie spółki prosperującej w budowlance domaga się nie tylko przyjęcia do pracy kompetentnych robotników i zakupienia najlepszej wartości użytkowej sprzętów, by we własnej branży posiadać możliwość poczuć się pewnie. Mianowicie, tak samo ważne jest to, żeby znać wyjątkowo dobrze wszystkie ustalenia z dziedziny prawa, które połączone będą z prawem budowlanym.

Zastosowanie ubrań roboczych

spodnie robocze
Mnóstwo czynności wymaga właściwej garderoby, za sprawą której realizowanie działalności będzie bezpieczne. Przystosowana odzież robocza, to podłoże pewnej pracy, strzeże pracownika przed szkodliwym wpływem zewnętrznych elementów i zadraśnięciem ciała.

Inwestycje budowlane – regulacja spornych interesów sąsiedzkich

paragraf
Sąsiedzi mogą podnosić zarzuty dotyczące m.in. zmniejszenia nasłonecznienia – tzw. zacieniania – zasłaniania widoku, budowy blisko granicy z nieruchomością sąsiednią...

O czym przydałoby się pamiętać przy podpisywaniu dokumentów na roboty budowlane?

na placu budowy
Podpisując umowę na roboty budowlane musimy pamiętać o podstawowych założeniach prawnych, jakie staną się dla nas gwarancją poczucia bezpieczeństwa w sytuacji jakichś uchybień. Umowa na roboty budowlane musi zawierać w sobie paragrafy, bez których istnieje niebezpieczeństwo utraty zainwestowanego majątku lub też dużych kar pieniężnych. Do podstawowych elementów, jakie muszą się znaleźć w zapisie należy określenie rodzaju prawnego takiego dokumentu. Konieczne się zdaje określenie w tym miejscu, że umowa odnosi się do konkretnego efektu prac budowlanych, a nie tylko do starannego wykonywania prac.

Rodzaje podatku za wynajem mieszkania.

Ściana jak nowa
Podatek za wynajem może być w postaci zryczałtowanej bądź na tak określanych zasadach ogólnych. Ryczałt jest mniej skomplikowaną formą rozliczenia podatku dochodowego. Jeżeli go wybierzemy trzeba złożyć stosowne oświadczenie o wyborze tej formy stosownemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Suma tego opodatkowania jest uzależniona od tego jak wysoki jest nasz przychód i nie możemy go pomniejszyć o żadne koszty uzyskania przychodu. Obliczamy go sami i płacimy, każdego miesiąca bądź co kwartał do urzędu skarbowego w terminie do 20 dni kolejnego miesiąca.
1 2 3 4 5