Prawo budowlane

Prawo budowlane: Rozdział 5 - Budowa i oddawanie do użytku

paragraf
Rozdział 5 Prawa budowlanego o budowie i oddaniu do uzytku obiektów budowlanych...

Prawo budowlane: Rozdział 7 - Katastrofa budowlana

paragraf
Rozdział 7 Prawa budowlanego o katastrofie budowlanej to zbiór siedmiu artykułów. Definiują katastrofę budowlaną, opisują zastępstwa...

Prawo budowlane: Rozdział 9 - Przepisy karne

paragraf
Rozdział 9 Prawa budowlanego to zestaw 9 artykułów o przepisach karnych...

Prawo budowlane: Rozdział 2 - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

paragraf
Rozdział 2 Prawa budowlanego o samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie...

Prawo budowlane: Rozdział 3 - Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

paragraf
Rozdział 3 Prawa budowlanego o prawach i obowiązkach uczestników procesu budowlanego...

Prawo budowlane: Rozdział 4 - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

paragraf
Rozdział 4 Prawa budowlanego o postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych...

Prawo budowlane: Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych

paragraf
Rozdział 6 Prawa budowlanego o utrzymaniu obiektów budowlanych...

Prawo budowlane: Rozdział 8 - Organy administracji i nadzoru budowlanego

paragraf
Rozdział 8 Prawa budowlanego o organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego...

Prawo budowlane: Rozdział 11 - Przepisy przejściowe i końcowe

paragraf
Rozdział 11 Prawa budowlanego o przepisach przejściowych im końcowych to zbiór 5 artykułów. Zawierają informacje o rozstrzygnięciu spraw wszczętych przed wejściem niniejszej ustawy w życie, dopuszczeniu nowych materiałów budowlanych do powszechnego użycia, ...

Prawo budowlane: Rozdział 10 - Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

paragraf
Rozdział 10 Prawa budowlanego o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie to zbiór 8 artykułów. Zawiera informacje o czynach i konsekwencjach a także odpowiedzialności i karach...
1 2 3 4 5