Produkcja

Doświadczone ćwiczenia oraz kursy z dyscypliny lean manufacturing

Szkolenie lean manufacturing
Szkolenia lean manufacturing są dziś coraz bardziej atrakcyjne na całym świecie, albowiem system ten jest obecnie w największym stopniu rozwijany i bezustannie modyfikowany. Jego głównym celem jest eliminowanie wszelkich strat, jakie są związane z działalnością danej firmy czy też przedsiębiorstwa, takie jak choćby szkody w produkcji, straty administracyjne lub też szkody na magazynie oraz mnóstwo innych.

Najnowsze oferty systemów MRP

komputery
Każde przedsiębiorstwo powinno aktualnie być wyposażone w systemy informatyczne. Skrót ERP pochodzi angielszczyzny oraz oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa lub – opcjonalnie – zaawansowane zarządzanie zasobami. ERP oznacza więc klasę systemów informatycznych, jakie powstały w celu uproszczenia zarządzania przedsiębiorstwem.