Hotele

Jak promować usługi turystyczne?

Dzieci, Korbielów
Sprzedaż usług turystycznych nie musi polegać wyłącznie na udostępnianiu miejsc noclegowych uczestnikom wycieczki.

Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady

korytarz hotelowy
Przyjęcie gościa do hotelu wymaga regulacji prawnej, bowiem w takich sytuacjach może wystąpić wiele punktów spornych. Polska przystąpiła do konwencji europejskiej o odpowiedzialności utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, która została sporządzona w 1962r. w Paryżu. Prawo polskie musiało zostać dostosowane do postanowień prawa międzynarodowego, co wymagało nowelizacji kodeksu cywilnego.

Pokoje dla firm

mieszkanie - wystrój
To oczywiste, że konstruując drogę bądź budynek i biorąc robotników z innych miejscowości trzeba zagwarantować wszystkim posiłki i miejsce do odpoczynku po długim dniu pracy. Bardzo drogim i niełatwym sposobem jest zbudowanie barakowych lokali mieszkalnych na terenie konstrukcji. Ja proponuję inny sposób - kwatery pracownicze Łódź, Warszawa, Gdańsk.