Prawo

Codzienne problemy ludzi w dzisiejszym świecie – w czym pomoże dobry prawnik Rzeszów.

prawo
Prawdą jest, że dzisiaj rzeczywistość bywa mocno skomplikowana. Wielu ludzi zmuszonych jest do radzenia sobie ze złożonymi sytuacjami życiowymi, które stosunkowo ciężko jest rozwiązać, jeśli nie zna się najważniejszych przepisów prawa. Podjęcie nieodpowiedniej decyzji może skutkować obowiązkiem poniesienia niekiedy dotkliwych konsekwencji prawnych, które w skrajnych przypadkach mogą zrujnować finanse człowieka, a nawet jego życie osobiste.

Jak prawidłowo zutylizować akta?

Recykling dokumentów
Należy zwracać uwagę, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą, musisz w każdym przypadku zadbać o wszystkie dokumenty. Akurat odnośnie tego trudno mieć jakieś wątpliwości - niedbanie o dokumenty bardzo źle świadczy o naszej firmy. Zresztą prawda jest taka, iż w bardzo wielu przypadkach sytuacja jest taka, że za brak odpowiedniego nadzoru możemy ponieść srogą karę finansową! Dużo bardziej wskazanym rozwiązaniem jest to, aby najzwyczajniej w świecie korzystać z usług firm, które zajmują się utylizacją dokumentów.

Regulamin pracy

praca
Prawo pracy to dział prawa, który odnosi się do stosunków pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz zawiera przepisy dotyczące organizacji pracodawców i pracowników, sporów zbiorowych, a także udziału pracowniczego i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Opłaty koncesyjne w prawie energetycznym

komornik
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 rok Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 Nr 89 poz. 625 t. j. z późn. zm.) (zwana dalej prawo energetyczne) przedsiębiorstwo energetyczne posiadające ważną koncesje zobowiązane jest dokonywać opłat za jej udzielenie. Opłaty te mają charakter periodyczny. Uiszczane są co roku.

Wybór komornika do prowadzenia egzekucji

prawo
Chociaż przepisy kodeksu postępowania cywilnego wprowadzają generalną zasadę, że egzekucję prowadzi komornik właściwy ze względu na sposób egzekucji (a zatem komornik właściwy ze względu na miejsce położenia rzeczy lub ogólną właściwość dłużnika), wierzycielowi pozostawiono w tym zakresie prawo dokonania swobodnego wyboru, odsyłając do odrębnej ustawy. Czy takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce?

Jak odzyskać należności od dłużnika?

Windykacja to najprościej ujmując próba odebrania swoich należności zgodnie z przepisami prawa na drodze sądowej lub pozasądowej. W celach zaspokojenia swoich roszczeń najczęściej zleca się odzyskanie długów przedsiębiorstwom zatrudniającym fachowców w tej działalności. Firma windykacyjna ma zasób wiedzy i doświadczenie niezbędne do sprawnego zrealizowania udanej windykacji.

Nie łam prawa budowlanego

dom
Urodziliśmy się w czasach, w których to różnego rodzaju prawa i przepisy mogą regulować sporo dziedzin naszego życia. Wielu z nas po prostu się do tego przyzwyczaiło chociaż nie sposób zaprzeczyć temu, że w wielu różnych sytuacjach może to być naprawdę bardzo irytujące.

Mediacja w postępowaniu cywilnym

Prawo
Coraz częściej wykorzystywane są alternatywne metody rozpoznawania sporów. UNCITRAL (komisja ONZ ds. międzynarodowego prawa handlowego) przyjęła ustawę modelową o międzynarodowej koncyliacji handlowej w 2002r., co oznacza, że owa tematyka jest bardzo istotna na polu prawa międzynarodowego. Jak wygląda mediacja w postępowaniu cywilnym?

Zasady budowlane porozumienia fidic

ścianki działowe
Genezą informacji o regułach stosowanych obowiązkowo jest rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać zabudowania i ich lokalizacja. Zawiera ono dokładną listę Polskich Norm, które mają wartość dla poprawności wykonania pomysłu budowlanego w świetle przepisów polskiego prawa budowlanego.

Normy prawa na których mają obowiązek poznać się biznesmeni mający firmy w branży budowlanej

budowa
Posiadanie spółki budowlanej wymaga nie wyłącznie przyjęcia do pracy wyspecjalizowanych pracowników oraz posiadania najlepszej jakości narzędzi, aby w swojej dziedzinie posiadać możliwość poczuć się pewnie. Otóż, tak samo ważne pozostaje to, by znać wyjątkowo dobrze wszystkie ustalenia prawne, które związane są z prawem budowlanym.
1 2 3 4 5