Prawo

Działalność pocztowa

list pocztowy
Obecnie monopol na niektóre usługi pocztowe posiada Poczta Polska S.A. Jednak działalność pocztową mogą wykonywać także przedsiębiorcy, którzy spełnią określone warunki. Istnieje możliwość prowadzenia działalności pocztowej na zasadzie wolności, na podstawie zezwolenia, jako działalności regulowanej lub w warunkach monopolu. Czym formy te się różnią i jakie trzeba spełnić warunki, by móc prowadzić wspomnianą działalność? O tym poniżej.

Księgowość w pigułce

Księgowość
Skuteczny księgowy w każdej firmie to skarb, zawsze trzymający rękę na pulsie, doskonale upora się z najbardziej zawiłym prawie podatkowym oraz znajdzie ulgę tam, gdzie jest taka możliwość. Wśród mnogości, praw, rozporządzeń i ulg niezwykle prosto jest się zagubić zwykłemu przedsiębiorcy firmy.

Europejski nakaz zapłaty

Gotówka
Uproszczenie, przyspieszenie i ograniczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach transgranicznych – to cele, jakie ma spełniać postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Ma ono zastosowanie do spraw cywilnych i handlowych, których przedmiotem jest bezsporne roszczenie pieniężne, wymagalne w chwili wniesienia pozwu.

Pojęcie choroby zawodowej

Co to jest choroba zawodowa? Czy każda choroba może być uznana za chorobę zawodową? Jakie muszą być spełnione przesłanki dla uznania danej choroby za chorobę zawodową? Co przysługuje pracownikowi, u którego została stwierdzona choroba zawodowa?

Dobry poradnik dla kadrowca

praca
Przed waszymi oczami krótki poradnik dla osób, które pragną kiedyś pracować jako fachowiec od zasobów ludzkich. W nim wyjaśniam parę ważnych pojęć łączących się z tym obszarem.

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowie z członkiem zarządu

negocjacje biznesowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nierzadko wchodzi w rozmaite relacje z reprezentującymi ją członkami zarządu. Zgodnie z przepisem art. 210 § 1 k.s.h. w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Przywołany przepis ustanawia wyjątek od ogólnej zasady, w myśl której zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

Opłaty koncesyjne w prawie energetycznym

komornik
Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 rok Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 Nr 89 poz. 625 t. j. z późn. zm.) (zwana dalej prawo energetyczne) przedsiębiorstwo energetyczne posiadające ważną koncesje zobowiązane jest dokonywać opłat za jej udzielenie. Opłaty te mają charakter periodyczny. Uiszczane są co roku.

Ewidencja majątku i inwentaryzacja środków

Księgowość
Obecnie duże ilości trudności ze sprawami biznesowymi mogą pomóc rozwiązywać doświadczeni specjaliści, dzięki którym firma może zaoszczędzić cenny czas ,a także nieraz duże sumy pieniędzy. Niektóre z nich mogą pomóc choćby w inwentaryzacji środków. Inwentaryzację środków trwałych dobrze przeprowadzić mniej więcej raz na cztery lata, trzeba się przy tym bardzo przyłożyć do sprawy, aby taką inwentaryzację przeprowadzić odpowiednio. Różnorodne usługi tak zwanego outsourcing inwentaryzacyjnego polecane są w szczególności wszystkim firmom sieciowym dla przykładu placówkom handlowym (sklepy, hipermarkety), hotelom, bankom, placówkom medycznym bądź tym edukacyjnym. W globalnej dobie wielkiego pośpiechu oraz normalnego zabiegania ciężko czasami zdecydować się na konkretne usługi firm, zajmując się taką inwentaryzacją. Podejmowanie takiej decyzji nigdy nie bywa za łatwe. Aby jak najlepiej wybrać, trzeba zdecydować się na to, komu firmie należy zaufać. Dobrze dowiedzieć się również czegoś więcej na temat inwentaryzacji środków.

Uprawnienia organu koncesyjnego przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub jej zmiany

paragraf
Na podstawie artykułu 50 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej przyznaje organ koncesyjny posiada dwa uprawnienia, z których może skorzystać na etapie postępowania koncesyjnego zanim podejmie decyzję o udzieleniu (lub zmianie) koncesji. Pierwsze z nich ma umożliwić dokonanie weryfikacji formalnej, drugie ma na celu kontrolę prawdziwości faktów podanych we wniosku koncesyjnym przez przedsiębiorcę.

Zakazane reklamy

led
Przedsiębiorstwo chcąc sprzedać swoje produkty bądź usługi musi zachęcić klientów do ich nabycia. Zgodnie z powiedzeniem „reklama jest dźwignią handlu” nawet droższy produkt tej samej jakości ma szansę znaleźć nabywcę jeśli będzie odpowiednio promowany. Jakimi zasadami powinni kierować się przedsiębiorcy, aby ich reklama nie naruszała prawa?
1 2 3 4 5