Programowanie

Zobacz zawody przyszłości

obowiązki
Rynek pracy podlega notorycznym przeobrażeniom wypływającym m.in. ze zmian demograficznych dokonujących się w społeczeństwie, z prężnego rozkwitu nowych technologii jak też umiędzynarodowienia działalności ekonomicznej.

Warto ubiegać się o pracę w dziedzinie technologii informacyjnej?

praca
IT to angielski akronim od słów „technologia informacyjna”. Branża ta jest ogromnie szeroka i dotyczy wszystkiego, co ma związek z komputerami, stronami internetowymi oraz oprogramowaniem. Aktualnie jeśli firma nie posiada witryny internetowej, uznaje się ją za mało ważną na rynku. Informatyzacja organizacji i instytucji państwowych, zarządzanie oprogramowaniem spółek, czy naprawa sprzętu komputerowego daje bardzo dużo miejsc na rynku pracy. Duże zarobki są jednym z powodów, dla których studia informatyczne są jednymi z najczęściej wybieranych studiów z kierunków matematyczno-przyrodniczych. Analitycy rynku zatrudnienia twierdzą, że zapotrzebowanie na fachowców w dziedzinie IT będzie ciągle rosło.

Programista w pracy

myszka
Zawód programisty jest jednym z tych, które w obecnych czasach są poszukiwane i niezwykle przydatne. Generalnie większa część przedsiębiorstw zatrudnia co najmniej jedną osobę na stanowisku programisty. Profesja taka jest też stosunkowo opłacalna, zwłaszcza za granicą. Wysokość tej płacy uzależniona jest jak w większej części branży, od zdolności osoby zatrudnionej. W pracy programisty z kolei pożądana jest znajomość różnych języków programowania oraz zdolność posługiwania się nimi.

Znajdź pracę w IT

Zaginieni w sieci
Ogólnie pojęta branża IT już od bardzo długiego czasu przeżywa bardzo intensywny rozwój, i obecnie niewątpliwie może być zaliczona do absolutnie najważniejszych gałęzi całej współczesnej gospodarki. Nie ma w tym jednak absolutnie niczego dziwnego, gdyż same usługi z tego zakresu charakteryzują się ogromnym wręcz zróżnicowaniem i często odgrywają bardzo istotną rolę w życiu codziennym niemalże każdego z nas.