Składki

regularne płatności dla ZUSu

składki podatkowe
Przepis stanowi, że ubezpieczenia społeczne powinny być obligatoryjne, dobrowolne, bądź można im nie podlegać. Od każdego pracownika trzeba zapłacić składki na wszystkie cztery warianty ubezpieczeń społecznych. Jest on objęty zatem ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym.