Podpis
dokumenty do podpisania

Elektroniczny podpis konieczny w działalności przedsiębiorstw.

Podpis elektroniczny to narzędzie identyfikujące uczestników wymiany dokumentów elektronicznych i służące przyjęciu odpowiedzialności za ich treść.

Elektroniczny podpis konieczny w działalności przedsiębiorstw.

Bezpieczny podpis elektroniczny, zazwyczaj jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym sprawdzanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są identyczne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.