Mąka

Mąka oraz jej szerokie wykorzystanie w przemyśle

Poradnik miłośnika makaronu
Mąka jest artykułem powstałym na skutek rozdrobnienia ziarna zbóż bądź też innych roślin. Zależnie od rodzaju gatunku, z którego otrzymano mąkę może być ona zastosowana do różnych zamiarów: przemysłowych, paszowych lub spożywczych.