Umowy

Zawarcie i wykonanie umowy dostawy

Praca przy komputerze
Umowa dostawy, w zagranicznych systemach prawnych rzadko występuje jako samodzielnie wyodrębniona umowa. Najczęściej funkcjonuje jako podtyp umowy sprzedaży zawierającej elementy umowy o dzieło.

Praca tłumacza - poznaj jakie są plusy

tłumacz w pracy
Bieżąca sytuacja na rynku pracy nie przedstawia się zbyt kolorowo. Wielu ludzi ciągle nie jest w stanie odnaleźć pracy. Absolwenci przestali już myśleć, że dostaną posadę zgodną ze swoim wykształceniem. Dzisiaj chodzi już tylko o to, aby mieć za co żyć. A dni są niestety trudne. Światowy kryzys nieustannie się panoszy. Ceny artykułów spożywczych idą w górę. Nawet ci, którzy już posiadają posady, boją się, że w ich przedsiębiorstwie dojdzie do masowych zwolnień, tak jak się to robi się w wielu pozostałych miejscach. Zadłużone korporacje szukają jakiegokolwiek sposobu, aby zaoszczędzić.

Czy jest opłacalnym być pośrednikiem w branży ubezpieczeniowej? Informacje

fotogram - firma
Nierzadko słyszy się, iż branża ubezpieczeniowa umożliwia uzyskanie niemałych kwot. Bez wątpienia będzie w tym dużo prawdy. Lecz trzeba mieć na względzie, iż zdobycie pozycji wymaga sporej dawki przygotowań. Jeśli jednak danej osobie zależy na pracy w tej niszy – i faktycznie lubi te tematy – to po pewnym czasie będzie w stanie osiągnąć sukces.

Zasady budowlane porozumienia fidic

ścianki działowe
Genezą informacji o zasadach stosowanych koniecznie jest zarządzenie ministra infrastruktury w kwestii warunków specjalistycznych, jakim winny odpowiadać zabudowania i ich lokalizacja. Obejmuje ono szczegółową listę Polskich Norm, mających znaczenie dla poprawności wykonania pomysłu budowlanego w świetle rozporządzeń polskiego przepisów budowlanych.

Nowa kancelaria doradztwa podatkowego w Olszytnie to doskonałe miejsce dla przedsiębiorstw.

formularze podatkowe
Jeśli potrzebujesz porady prawnej bądź szukasz wsparcia przy sporządzeniu umowy korzystnej dla siebie lub też szukasz nietuzinkowych rozwiązań w granicach prawa – to nasi prawnicy i specjaliści znajdą dla Ciebie najkorzystniejsze rozwiązanie, abyś czuł się komfortowo i bezpiecznie. Proponujemy kompleksową obsługę księgową połączoną ze specjalistycznym doradztwem podatkowym. Doradztwo podatkowe oferowane przez kancelarię w Olsztynie obsługuje podmioty gospodarcze i inwestorów indywidualnych w aspekcie dokumentów, rejestru i rozliczania wszystkich tytułów podatkowych oraz stały dostęp do aktualnej informacji prawno-podatkowej i najwyższej klasy usług doradczych z zakresu prawa podatkowego.

Umowa forfaitingu

teczka z dokumentami
Forfaiting jest to sposób finansowania rozliczeń pomiędzy eksporterem a importerem, w ostatnich latach coraz bardziej popularny. W sensie prawnym jest to umowa, poprzez którą jedna ze stron zobowiązuje się do dostarczenia wierzytelności, a druga do zapłaty ustalonej już poprzednio ceny.

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim

paragraf
18 grudnia 2011 r. weszła w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Warto przyjrzeć się bliżej jej uregulowaniom, które znacznie odbiegają od znajdujących się w poprzedniej ustawie, z dnia 20 lipca 2001 roku.

ABC umów na czas zastępstwa

Praca na komputerze
Często zdarza się, że pracownik z usprawiedliwionych przyczyn (choroba, urlop macierzyński, urlop wychowawczy) nie może przez określony czas świadczyć pracy u pracodawcy, z którym łączy go stosunek pracy. W takim wypadku pracodawca postawiony jest w bardzo niekomfortowym położeniu, gdyż dłuższa nieobecność pracownika może stać na przeszkodzie prawidłowemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Ustawodawca przewidział takie sytuacje wprowadzając instytucję umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika(art. 25 § 1 Kodeksu Pracy), która łagodzi skutki czasowych niedoborów w kadrze pracowniczej. Poniższy artykuł stanowi zwięzłe omówienie charakteru umowy na czas zastępstwa a także możliwości rozwiązania stosunku pracy powstałego w wyniku takiej umowy.

Specyfika obowiązku dewelopera zapewnienia środków ochrony nabywcy w świetle tzw. ustawy o umowie deweloperskiej

budowa domu
Ustawodawca w ustawie o ochronie praw nabywcy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wyraźnie kształtuje sytuację nabywcy w sposób uprzywilejowany. Zgodnie z brzmieniem ustawy nabywca nie spełnia świadczenia pieniężnego bezpośrednio do rąk dewelopera tylko za pośrednictwem specjalnego rachunku, założonego przez swojego kontrahenta. Deweloper jest zatem zobligowany do zapewnienia nabywcy co najmniej jednego z następujących środków ochrony: zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową.

Rodzaje licencji – licencja niewyłączna

Dokumenty
Doktryna przedstawia rozbieżne stanowiska co do charakteru prawnego umowy licencyjnej. Zasadniczo poglądy te można podzielić na trzy grupy: przyjmującą, iż umowy licencyjne stanowią czynność prawną upoważniającą lub upoważniająco-rozporządzającą, drugą, która uznaje licencje za czynności wyłącznie zobowiązujące i wreszcie trzecią, której założeniem jest, iż jest to czynność o skutku rozporządzająco-zobowiązującym.
1 2 3