Umowy

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim

paragraf
18 grudnia 2011 r. weszła w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Warto przyjrzeć się bliżej jej uregulowaniom, które znacznie odbiegają od znajdujących się w poprzedniej ustawie, z dnia 20 lipca 2001 roku.

Praca tłumacza - poznaj jakie są plusy

tłumacz w pracy
Obecna sytuacja na rynku pracy nie przedstawia się zbyt kolorowo. Dużo ludzi ciągle nie może odnaleźć zatrudnienia. Absolwenci przestali dłużej myśleć, że otrzymają posadę zgodną ze swoim wykształceniem. Teraz rozchodzi się już tylko o to, aby mieć za co żyć. A czasy są niestety trudne. Światowy kryzys nieustannie hula. Ceny towarów spożywczych idą w górę. Nawet ci, którzy już posiadają posady, obawiają się, że w ich przedsiębiorstwie dojdzie do cięć etatów, tak jak się to robi się w różnych pozostałych miejscach. Zadłużone firmy chwytają się jakiegokolwiek sposobu, by zaoszczędzić.

ABC umów na czas zastępstwa

Praca na komputerze
Często zdarza się, że pracownik z usprawiedliwionych przyczyn (choroba, urlop macierzyński, urlop wychowawczy) nie może przez określony czas świadczyć pracy u pracodawcy, z którym łączy go stosunek pracy. W takim wypadku pracodawca postawiony jest w bardzo niekomfortowym położeniu, gdyż dłuższa nieobecność pracownika może stać na przeszkodzie prawidłowemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Ustawodawca przewidział takie sytuacje wprowadzając instytucję umowy na czas zastępstwa nieobecnego pracownika(art. 25 § 1 Kodeksu Pracy), która łagodzi skutki czasowych niedoborów w kadrze pracowniczej. Poniższy artykuł stanowi zwięzłe omówienie charakteru umowy na czas zastępstwa a także możliwości rozwiązania stosunku pracy powstałego w wyniku takiej umowy.

Specyfika obowiązku dewelopera zapewnienia środków ochrony nabywcy w świetle tzw. ustawy o umowie deweloperskiej

budowa domu
Ustawodawca w ustawie o ochronie praw nabywcy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wyraźnie kształtuje sytuację nabywcy w sposób uprzywilejowany. Zgodnie z brzmieniem ustawy nabywca nie spełnia świadczenia pieniężnego bezpośrednio do rąk dewelopera tylko za pośrednictwem specjalnego rachunku, założonego przez swojego kontrahenta. Deweloper jest zatem zobligowany do zapewnienia nabywcy co najmniej jednego z następujących środków ochrony: zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową.

Rodzaje licencji – licencja niewyłączna

Dokumenty
Doktryna przedstawia rozbieżne stanowiska co do charakteru prawnego umowy licencyjnej. Zasadniczo poglądy te można podzielić na trzy grupy: przyjmującą, iż umowy licencyjne stanowią czynność prawną upoważniającą lub upoważniająco-rozporządzającą, drugą, która uznaje licencje za czynności wyłącznie zobowiązujące i wreszcie trzecią, której założeniem jest, iż jest to czynność o skutku rozporządzająco-zobowiązującym.

Umowa o dzieło- roszczenia z tytułu rękojmi

ręka podająca kartkę papieru
Umowa o dzieło jest umową wzajemną, na mocy której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, zaś zamawiający zobowiązuje się do jego odebrania oraz do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Fakt odebrania dzieła bez zastrzeżeń nie powoduje, że zamawiający pozbawiony jest możliwości dochodzenia roszczeń zmierzających do przywrócenia ekwiwalentności świadczeń. W przypadku odebrania dzieła dotkniętego wadami zamawiającemu przysługują w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi.

Nowa kancelaria doradztwa podatkowego w Olszytnie to doskonałe miejsce dla przedsiębiorstw.

formularze podatkowe
Jeśli potrzebujesz porady prawnej bądź szukasz wsparcia przy sporządzeniu umowy korzystnej dla siebie albo też szukasz nietypowych rozwiązań w granicach prawa – to nasi prawnicy i eksperci znajdą dla Ciebie najlepsze rozwiązanie, abyś czuł się komfortowo i bezpiecznie. Proponujemy całościową obsługę księgową wraz z profesjonalnym doradztwem podatkowym. Doradztwo podatkowe oferowane przez kancelarię w Olsztynie obsługuje podmioty gospodarcze oraz przedsiębiorców indywidualnych w aspekcie dokumentów, zestawień i rozliczania wszystkich tytułów podatkowych oraz nieograniczony dostęp do aktualnej informacji prawno-podatkowej i najwyższej klasy usług doradczych z zakresu prawa podatkowego.

Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie? Cz. 1

Paragraf
Czym jest instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie? Wbrew pozorom nie jest ono skomplikowane. Jest to jeden z rodzajów zabezpieczenia wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym. Polega na tym, że dający zabezpieczenie, zazwyczaj jest to dłużnik przenosi własność swojej rzeczy na wierzyciela zawierając z nim jednocześnie porozumienie, zgodnie z którym wierzyciel będzie miał prawo zaspokoić się z tej rzeczy jeżeli zabezpieczona wierzytelność nie zostanie wykonana. Ważnym aspektem przewłaszczenia, jest to że jego przedmiot pozostaje w posiadaniu dłużnika. Poniższy artykuł ma na celu charakterystykę charakteru prawnego i głównych cech przewłaszczenia na zabezpieczenie.

Umowa forfaitingu

teczka z dokumentami
Forfaiting jest to sposób finansowania rozliczeń pomiędzy eksporterem a importerem, w ostatnich latach coraz bardziej popularny. W sensie prawnym jest to umowa, poprzez którą jedna ze stron zobowiązuje się do dostarczenia wierzytelności, a druga do zapłaty ustalonej już poprzednio ceny.

O jakich rzeczach powinno się wiedzieć planując wybudowanie domu?

budowa domu
Do niedawna jeszcze wiele osób budowało dom własną pracą. Trzeba było zamówić kogoś do murowania, kilka osób do pomocy i w okresie kilku tygodni dom był postawiony. Poza tym właściciel wszystkiego pilnował, a czasami również uczestniczył w sporej ilości prac.
1 2 3