Wyroby hutnicze

Czym się zajmuje branża hutnicza?

Stal, kostka
Wyroby hutnicze określane są wszelkiego typu wyroby wyrabiane ze stali i różnego rodzaju stopów metali. Za dystrybucję ich w takiej formie odpowiedzialne są huty i zakłady metalurgiczne. W ofercie tego typu zakładów są też nierzadko usługi z zakresu metalurgii.