Odsetki

Pożyczki chwilówki – bardzo korzystne zapisy w umowie i niejednokrotnie jest to rozwiązanie Waszych kłopotów

Fragment karty kredytowej
Obecne czasy w Polsce bywają bardzo ciężkie. Wielu rodzin żyje w bardzo dużym bankructwie albo ledwie wiąże koniec z końce. Niebywale często pracując choćby na 2 zatrudnienia nadzwyczaj trudno jest wyżywić wielodzietną rodzinę. W przypadku, gdy rodzina jest w dość ciężkiej sytuacji finansowej, ma prawo skorzystać z pomocy jaką oferuje im Państwo Polskie. Jednakże są to bardzo małe wsparcie, szczególnie gdy tyczy się to rodziny wielodzietnej. Dlatego przeciętny Polak z roku na rok coraz bardziej się zadłuża.

Firma windykacyjna prędko zdobędzie nasz dług

pożyczka
Przenigdy nie przewidzimy kiedy ktoś przestanie płacić. Powinniśmy skierować uwagę na to, że przenigdy nie wiemy, gdy popadniemy w długi. Może się okazać, że niespodziewanie stracimy zatrudnienie, albo zachorujemy, i spłacanie zadłużenia już nie będzie tak łatwą kwestią, jak to miało miejsce na początku.

Firma windykacyjna prędko zdobędzie nasz dług

wizerunek - firma

Nie zapłaciłeś podatku na czas? Skorzystaj z kalkulatora odsetek od zaległości podatkowych

Zaległość podatkowa pojawia się wtenczas gdy zaległy podatek nie został opłacony w określonym terminie, a także niezapłacona była zaliczka lub rata podatku.


Nie zapłaciłeś podatku na czas? Skorzystaj z kalkulatora odsetek od zaległości podatkowych

Jeżeli czas uiszczenia podatku nie będzie dotrzymany, trzeba liczyć się z powstaniem zaległości podatkowej.

Odsetki a termin zapłaty w transakcjach handlowych

Pieniądze, Euro
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, przez które rozumieć należy umowy, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.