Faktoring - ogromnie popularna usługa wśród współczesnych firm

Stanowi bezsprzecznie jedną z najbardziej popularnych oraz najprężniej rozwijających się usług na współczesnym rynku finansowym.
Tylko z 2013 roku skorzystało z niej przeszło osiem tysięcy przedsiębiorstw.

Ten artykuł ma niezwykle ciekawą treść, ale odwiedź serwis www (http://www.magnuson.pl/), który posiada podobne informacje. Również z pewnością będą niesamowicie zajmujące.

Poza tym, prognozuje się, że owa liczba będzie rosnąć.


faktoring definicja


prezes


Konferencja


Nasuwa się pytanie: co sprawia że budzi ona tak wielkie zainteresowanie i czym właściwie jest faktoring Definicja przywołanego terminu mogłaby brzmieć następująco: to swego rodzaju swoista transakcja handlowa, która sprowadza się do nabycia wierzytelności przez wyspecjalizowaną instytucję, czyli tzw. faktora. Zwykle w tej „roli” występuje bank, osoba fizyczna lub spółka. Moda na zawieranie tego typu umów przywędrowała nad Wisłę z krajów anglosaskich stosunkowo niedawno - bo zaledwie kilka lat temu - ale już zdążyła zyskać spore grono zwolenników. Zresztą nie ma się czemu dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę zalety faktoringu. Znaczna poprawa kondycji finansowej firmy w dosyć krótkim czasie, brak zbędnych formalności oraz brak obciążeń dla ogólnego bilansu przedsiębiorstwa, lepsze zarządzanie długami, sprawniejsza obsługa kontrahentów a w rezultacie większe przychody. Wyliczać można bez przerwy. Lista atutów opisywanego rozwiązania jest niezmiernie obszerna.


1 2