Co jest wewnątrz skrzynki gazowej oraz jak dużo ona może kosztować?

Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu instalacji gazowej, jest gwarancją bezpiecznego przesyłu gazu dla wszystkich mieszkańców budynku. Analogiczne uwagi powinny zostać zachowane w przypadku wszystkich elementów takiej instalacji, czyli np.
skrzynki gazowej.


Należy pamiętać, że nie możemy nabywać jakiejkolwiek skrzynki, a należy to robić jedynie biorąc pod uwagę niektóre określone kwestie. Taka skrzynka gazowa stanowi niezwykle ważny element instalacji gazowej. To w niej znajdują się tego typu przyrządy jak ogranicznik ciśnienia, główny zawór lub też gazomierz (chociaż on może być też instalowany obok samej skrzynki). Wspomniany wcześniej zawór dostarcza gaz do domu, dlatego też musi zostać we właściwy sposób zabezpieczony. Bardzo ważny jest dystans między zaworem a drzwiami, oknami czy poziomem terenu, który nie powinien być krótszy niż 0,5 metra, przy czym zaleca się zdwojenie takiej odległości. Poza tym zawór musi być wyprodukowany z brązu albo mosiądzu.


cynk


Przy zakupie szafki gazowej trzeba również brać pod uwagę pewne wymagania. Nie może być ona umieszczona dalej niż 10 metrów od budynków wielorodzinnych. W wypadku domów jednorodzinnych dystans taki mógłby być zwiększony. W rzeczywistości często montuje się skrzynkę na linii ogrodzenia. Najważniejsze jest to, żeby zapewnić wygodny dostęp do szafki w przypadku pojawienia się jakichś awarii czy nawet klęsk żywiołowych. Przy zakupie skrzynki gazowej należy ponadto zwracać uwagę na materiał, z którego została ona wykonana.


1 2