Nieruchomości

Myślisz o leasingu? Zanim podejmiesz decyzję przeczytaj co radzimy

leasing w transporcie
Każdy człowiek, który wstąpił w etap dorosłości zdaje sobie sprawę z tego, że nie tak łatwo jest osiągnąć wymarzony poziom życia biorąc pod uwagę realia dzisiejszego świata. Większość z nich nie potrafi pogodzić się z tym, że do końca życia będą musieli wykonywać polecenia swoich zwierzchników choć mają świadomość tego, że z pewnością poradziliby sobie w roli przywódcy i własnego szefa.

Umowa Pośrednictwa Sprzedaży Nieruchomości

długopis
Podstawą prawną umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości są art. 179 – 183a ustawy o gospodarce nieruchomościami. Reguluje ona większość aspektów. Pozostałe, nie regulowane ustawą rozstrzyga się w oparciu o przepisy dotyczące umów podobnych, zawarte w Kodeksie Cywilnym...

Zarządzanie nieruchomościami realizuje kilka biur nieruchomości w Warszawie

klucze
Nieruchomości, od kilku lat są bardzo często pozyskiwane przez wiele osób prywatnych, ale również przez firmy, które chcą w taki sposób dokonywać inwestycji. Jest to wywołane tym, iż inwestowanie w obiekty, zawsze wpływa na czerpanie zysków. Jest to bowiem inwestycja w obiekt stały, jaki na dystansie kilku lat będzie miał możliwość regularnie generować zyski poprzez wynajem, lub również zezwoli jeden raz otrzymać zadowalającą sumę,dzięki sprzedaży w odpowiednim momencie, kiedy wartość nieruchomości zdecydowanie wzrośnie.

Umowa najmu mieszkania i wezwanie do zapłaty czynszu

długopis
Przez umowę najmu lokalu mieszkalnego należy rozumieć zobowiązanie wynajęcia lokalu mieszkalnego na ściśle określonych warunkach, w zamian za umówioną opłatę czynszową.
Podstawą prawną kształtującą swobodę formowania jej treści określa Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. ...

Stolica – centrum rynku nieruchomości

Płyty ogniochronne firmy Knauf
Warszawa to nieprzerwanie i dynamicznie rozwijający się rynek nieruchomości. Agencje w stolicy oferują sprzedaż i wynajem nie tylko mieszkań, ale także powierzchni wybudowanych na potrzeby biura czy rekreacji. Zatrudnienie pośredników, których z łatwością odszukać można po wstukaniu w Google np. „sprzedaż mieszkań Warszawa” z pewnością zmniejsza czas poszukiwań i zwiększa nadzieję na znalezienie miejsca, które najlepiej sprosta naszym konkretnym wymaganiom.

Protokół przekazania mieszkania

długopis
Według prawa lokal przechodzi na własność nabywcy z chwilą podpisania umowy. Sama czynność przekazania mieszkania oznacza fizyczne oddanie nieruchomości w ręce nabywcy, poprzez oddanie do użytku, czyli przekazanie kluczy.

Umowa dzierżawy

długopis
Dzierżawa jest typem umowy prawa cywilnego. Podpisując umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się od oddania dzierżawcy rzeczy (nieruchomości, ruchomości bądź prawa) do użytku, czerpiąc z tego pożytek, przez czas określony, bądź nieokreślony...

Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży

długopis
Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży, która została poprawnie sformułowana, powinna chronić interesy kupującego i sprzedającego. Forma i zawartość dokumentu jest bardzo ważna. To pewnego rodzaju „przyrzeczenie” sprzedaży/kupna przed zawarciem ostatecznej umowy i dokonaniem transakcji pieniężnej.

Opłata adiacencka. Zagadnienia ogólne. Definicja, podmioty zobowiązane, tryb nakładania

Plac budowy
Opłata adiacencka jest to opłata nakładana przez gminy na właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej ze środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi albo w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Ustawowa definicja opłaty adiacenckiej zawarta jest w art. 4 pkt 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz.741 ze zm., dalej zwana ustawą). Ustawa ta stanowi podstawę prawną obowiązku wnoszenia na rzecz gminy opłat adiacenckich.

Czy Warszawa to wartościowe miejsce na inwestowanie w nieruchomości?

Inwestycje, nieruchomości
Dynamicznie rozrastający się rynek nieruchomości przyciąga nowych inwestorów, którzy lokują swój kapitał w nieruchomości. Prócz inwestorów zakupu dokonują również osoby fizyczne nie mające praktycznej wiedzy na rynku nieruchomości i nie znające praw w nim rządzących. Jednakże bardzo często ich działania są na tyle roztropne i przemyślane, a założona działalność przynosi zyski, że należałoby zadać sobie pytanie - jak oni to robią?
1 2 3