Czy warto stać się agentem ubezpieczeniowym

Praca agenta polega na bezustannym kontakcie z ludźmi, wykonywaniu setek połączeń, umawianiu spotkań jak też ciągłych negocjacjach. Przeto niezmiernie ważne w zawodzie agenta ubezpieczeniowego będą predyspozycje osobowościowe. W tymże zawodzie dobrze realizują się ludzie komunikatywni, otwarci, wzbudzający ufność, potrafiący słuchać potrzeb swoich klientów jak też będący prawdziwymi erudytami. Czas pracy jest nienormowany, stąd w tym zawodzie powinni wykonywać pracę naprawdę ludzie z pasją niebojący się wyzwań oraz spotkań z klientami w bardzo wczesnych lub bardzo późnych porach dnia.


praca agenta ubezpieczeniowego
Na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego? Agentów możemy podzielić na dwie grupy: agenci pełnomocnicy – oni to mają moc sprawczą a także faktycznie sygnują dokumenty oraz agenci pośrednicy, którzy zwykle spotykają się z klientami, przedstawiają oferty jednak przez brak licencji nie posiadają prawa do zawierania umów z klientem - w końcu się dowiedziałem, na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego. Agenci ubezpieczeniowi po założeniu działalności gospodarczej zgłaszają się do wyselekcjonowanego towarzystwa ubezpieczeniowego w celu odbycia szkolenia na agenta ubezpieczeniowego uwieńczonego egzaminem i podpisania umowy o współpracy.

Częstokroć towarzystwa ubezpieczeniowe funkcjonują przez sieć multiagencji oraz z reguły tam odsyłają pojedynczych agentów chcących pracować dla konkretnego zakładu ubezpieczeń. Co ważne, to podpisując umowę z multiagencją zgadzamy się pracować tylko dla jednego zakładu ubezpieczeń. Jednak z drugiej strony multiagencja przejmuje całą odpowiedzialność cywilną za agenta , z którym współpracuje. Oznacza to, iż agent nie musi ponosić kosztu obligatoryjnego ubezpieczenia OC, jakie musi wykupić każdy agent (szukam szkolenia na agenta ubezpieczeniowego), zamyślający podjąć współpracę z więcej aniżeli jednym zakładem ubezpieczeniowym. Wadą tego rozwiązania jest to, że multiagencje w większości wypadków nakładają na swych agentów cele sprzedażowe a jeśli nie będziemy ich osiągać to multiagencja może prędko rozwiązać z nami umowę.

1 2