Bank Światowy

Czym zajmuje się Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów?

Kodeksy
Znana z Francji organizacja fidic wymieniana jest wśród nienależących do rządu federacji, honorowanych przez ONZ oraz Bank Światowy jak i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Głównym celem, jaki stawiany jest przez fidic, jest promowanie bieżących spraw i zadań stawianych przed stowarzyszeniami członkowskimi. Biorąc pod uwagę uznawane w obecnym czasie prawo własności nieruchomości można dostrzec zmiany w jego egzekwowaniu, szczególnie gdy przemyśli się owe prawo na przestrzeni zmieniających się w naszym kraju ustrojów.