O czym przydałoby się pamiętać przy podpisywaniu dokumentów na roboty budowlane?

Zawierając umowę na roboty budowlane należy wiedzieć o najważniejszych aktach prawnych, które będą dla nas gwarancją poczucia bezpieczeństwa w wypadku jakichkolwiek uchybień. Umowa na roboty budowlane powinna mieć kilka zapisów, bez których może się pojawić ryzyko dużych strat finansowych lub też wysokich kar pieniężnych. Do najważniejszych elementów, które powinny się znaleźć w zapisie należy określenie rodzaju prawnego tego typu umowy. Istotne się zdaje zapisanie w paragrafie, że umowa tyczy do jakiegoś efektu prac budowlanych, a nie tylko do budowania ze starannością.
prace budowlane
W innych słowach należy opisać cel budowy, sprecyzowany zakres prac, spisać dokładnie co ma zostać zbudowane i kiedy mają zakończyć się prace. W takiej sytuacji najkorzystniej jest skorzystać z umowy (zobacz ile czasu na zwrot podatku) o dzieło. Niezmiernie ważnym składnikiem takich ustaleń powinno również zostać określenie osób reprezentujących obie strony. Trzeba w tym miejscu wskazać konkretnego przedsiębiorcę wraz z określeniem tego, czy strona umowy prowadzi działalność gospodarczą czy osobą prywatną, spółką itp. Następnym bardzo ważnym elementem takiego dokumentu jest kaucja gwarancyjna (sprawdź: ). Dokładne opisanie kaucji oraz warunków, w których będzie ona zwrócona jest pewnikiem naszego bezpieczeństwa. W umowie tego typu musi znajdować się także zapis mówiący o tym, z czyich materiałów realizowana jest inwestycja. W tym miejscu trzeba poza określeniem strony umowy odpowiedzialnej za organizację materiałów wyliczyć dokładne koszty wszystkich produktów oraz koszty robocizny.

Pozostałe artykuły

Dobre formy reklamy szansą dla biznesu

promocja
Kiedy otwieramy własną działalność, jesteśmy nastawieni do całego przedsięwzięcia bardzo pozytywnie. Wierzymy, że odniesiemy duży sukces, bo przecież nasz produkt jest najlepszy. Ale jeśli wiemy o tym jedynie my, to zbyt dużo się nie wydarzy. Początkujący właściciele firm najczęściej robią podobny błąd, który mocno wpływa na dalsze losy ich firmy. Lekceważą funkcję odpowiedniej kampanii reklamowej i chcą rozreklamować swoją firmę na własną rękę. W początkowej fazie zdaje się to być niezwykle proste. O naszej działalności wiedzą przecież wszyscy znajomi i rodzina. Oprócz tego, mamy do dyspozycji serwisy społecznościowe, na których możemy sami zrobić potrzebny szum. Ale bardzo prędko możemy się przekonać, że nie jest to aż tak proste.


prawo, inwestycje, budowlane
Niezwykle ważna jest także cena. Cena może być w różny sposób wyliczana, nierzadko zależy ona bezpośrednio z licznymi czynnikami budowy i należy wskazać wszelkie zmienne, które mogą wpłynąć na opcjonalne różnice w cenie. Prace budowlane zazwyczaj mają kilka etapów. Należy więc wskazać w umowie dokładne terminy wszystkich etapów prac. Wskazując terminy trzeba także wskazać dokładne skutki finansowe w przypadku opóźnień w realizacji. Równie ważny zdaje się być sposób i forma zapłaty za wykonanie wszystkich etapów umowy. Nie warto bez wątpienia wnosić opłaty z góry.
1 2