Odliczanie VAT w końcu prostsze

Do niedawna, aby odliczyć fakturę od podatku VAT, podatnik musiał sprawdzać czy wystawiający ją jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym. Teraz nie jest istotne kto wystawia fakturę – podmiot zarejestrowany czy nie – VAT w niej widniejący zawsze będzie odliczany.

Każdy podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku , który naliczony został w takim zakresie, w jakim usługi i towary nabyte od innego podatnika są używane do do prowadzenia czynności podatkowych. Gdy przedsiębiorca świadczy usługi lub - sprawdź informacje na stronie - sprzedaje towar, nalicza przy tym podatek VAT, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku widniejącego w fakturach zakupu rzeczy potrzebnych do świadczenia przez niego usług lu sprzedaży towarów. Istnieją jednak wyjątki.

Z art. 88 ust. 3A pkt 1 lit. a) ustawy o VAT wynika pewne ograniczenie, według którego „nie stanowiły podstawy do obniżenia podatku należnego (…) faktury wystawione przez podmiot nieistniejący mieszkania (pod tym linkiem) nieuprawniony do wystawiania faktur, lub faktur korygujących”. Według organów podatkowych podmiotem podatkowym nieuprawnionym do wystawiania faktur był podmiot niezarejestrowany dla celów podatku VAT, pomimo tego, że materialnie funkcjonował jako podatnik. Faktury wystawiane więc przez takiego usługodawcę nie dawały odbiorcy jego usługi prawa do odliczenia podatku zawartego w takiej fakturze dlatego, że usługodawca nie miał obowiązku rejestracji w urzędzie skarbowym dla celów VAT. Przepis ten był niegodny z prawem europejskim, przez co wielokrotnie krytykowany przez ekspertów podatkowych.

Po zmianie przepisu nie pozbawia on prawa do odliczenia podatku widniejącego na fakturach wystawionych przez podmiot niezarejestrowany. W praktyce oznacza to brak konieczności sprawdzania kontrahenta w urzędzie skarbowym, za każdym razem gdy wystawi nam on fakturę. W dalszym ciągu nie wolno nam odliczyć podatku od faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości portalu mała księgowość - ifirma.pl
Zaczerpnięte z: ifirma.pl
17-10-11 10:16