NIP

Rozliczanie PIT-u za pomocą programu – poznaj atuty wskazanego sposobu

podatki
Każdy rok to nowe zadania dla osób płacących podatki, a jednym z kluczowych, którego niewątpliwie nie można zlekceważyć, jest złożenie rozliczenia podatkowego. Musi to wykonać każda osoba, która osiąga dochody na terenie państwa polskiego i ma NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej. Dzień, w jakim mija termin składania rozliczeń, to ostatni dzień kwietnia. Należy pamiętać o tej dacie, ponieważ nietrzymanie wyznaczonych terminów wiąże się z poniesieniem kar pieniężnych.