Rozpoczęcie pracy

Obowiązkowe szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy dla kadry pracowniczej w naszej firmie- w jakich przypadkach możemy skorzystać ze szkoleń on-line?

bhp
Każdy pracodawca powinien przeszkolić własnych pracowników z zasad BHP. Znajomość zasad jest koniecznym warunkiem do rozpoczęcia pracy na dowolnym stanowisku tudzież udział w takim szkoleniu musi być potwierdzony na piśmie.