UE i jej narzędzia finansowe

falgi
Wspólnota europejska otrzymała niedawno pokojową nagrodę Nobla. Były opinie, że cenne wyróżnienie zostało przyznane niesprawiedliwie. Takie uwagi są zdecydowanie nietrafione, gdyż o dobrej roli tej unii międzynarodowej zaświadcza fakt, że nasz region w zasadzie jest wolny od wojen (nie licząc pewnych krajów Bałkan, ale one do Unii nie należą). Oto trzy imperia, które w ciągu 2 ostatnich stuleci rozegrały między sobą wiele zaciętych starć, zaczęły ze sobą współpracować. Jest tak z paru pobudek.

Primo, administracja wyparła ideologiczne rządzenie. Teraz w cenie są technokratyczne rządy. Secundo, złączenie polityczne było wsparte przez rozszerzanie współpracy gospodarczej.

Po trzecie i najważniejsze, uboższe kraje członkowskie są wspomagana przez zamożniejszych członków.

Zainteresował Cię nasz tekst? Więc namawiamy Cię - przeglądnij następną witrynę i dokonaj oceny (https://teamworkschool.pl/prywatna-szkola-podstawowa-warszawa/) naszych starań. W przypadku pewnych wątpliwości - zwróć się do nas!

To bardzo ważne zjawisko, bo gros starć miało podłoże w sprawach finansowych właśnie. To jasne, że w biedniejszym kraju prościej o rozbuchanie nastrojów nacjonalistycznych i konfliktowych. A zdewastowana po II Wojnie Światowej Europa groziła wybuchem kolejnego konfliktu, ponieważ finanse publiczne państw były wykończone wysiłkiem wojennym.

Fundusze Unijne mają doniosłą funkcję w wyrównywaniu nierówności pomiędzy krajami członkowskimi. Zostały uformowane z 3 odrębnych projektów: Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu spójności.

Europejski Fundusz Społeczny to generalnie 10 procent całości budżetu Unii Europejskiej. Dopłaca do wielu projektów, które może zaprezentować rząd państwowy, samorząd terytorialny bądź inne urzędy władzy.

EFRR dofinansowuje dużo gałęzi rozwoju. Do zakresu jego działania zalicza się na przykład gospodarka przestrzenna, konkurencyjność i kultura.

Pozostałe artykuły

Fundusze unijne – co z nimi?

Flaga Unii Europejskiej
UE otrzymała ostatnio pokojową nagrodę Nobla. Były opinie, że cenne wyróżnienie zostało przyznane niesprawiedliwie. Takie zastrzeżenia są zdecydowanie nie na miejscu, ponieważ o zasługach tej organizacji międzynarodowej świadczy fakt, że nasz obszar w zasadzie jest wolny od konfliktów zbrojnych (nie licząc pewnych państw półwyspu bałkańskiego, lecz one do Unii nie należą).


FS to narzędzie, które wspiera kraje, które niedawno przyłączyły się do do Unii Europejskiej, aby poziom ich dobrobytu zrównał się ze średnią unijną. Dla przykładu: Polska dostała w trakcie trzech lat od momentu dołączenia ponad 4000 000 000 euro. administracja - więcej dowiesz się na tej stronie -
Twórca: B.S.
20-09-29 11:19